Kære Medlem af Stenoselskabet

Forårets mødesæson er slut, og vi ser frem til møderne efter sommerferien (en ikke nærmere fastlagt udflugt i sensommeren, onsdag den 11. oktober og onsdag den 22. november), men du skal ikke skånes for nyheder, hvis jeg støder på noget, som bare på den mest tvistede måde kan betragtes som medicinhistorisk relevant. Det er naturligvis stadig let at trykke på slet-knappen.


Hornbæk Hospital

Bygningen, som rummer Klinik for Rygmarvsskader, er solgt og skal atter vende tilbage til den oprindelige funktion som badehotel (1,2).

Blyforgiftning, arbejdsmedicin og kolera

Klaus Larsen har fundet en lap papir i en indbundet udgave af Ugeskrift for Læger årgang 1851. Håndskriften stammer formentlig fra manuskriptet til en artikel om blyforgiftning bragt i Ugeskriftet i 1868 men lagt ind ved en artikel om kolera. Få hele historien her (3).


 Gastro-klumme (4)

1jpg

Nu tænker ’bløde kirurger’ måske: endelig kommer vi frem. Det er nu ikke lige jer, jeg har i tankerne – undskyld gode kolleger, I knokler og fortjener hæder. Det er snarere retsmedicinerne, for overskriften dækker over gastronomi. Men er det virkelig så farligt at spise, at retsmedicinerne kan komme på banen? Det korte svar er: Ja! Det drejer sig om det velsmagende umami-krydderi: soyasauce. Det indeholder så meget salt, at overdreven brug kan slå folk ihjel (5).

Jeg vil ikke love at komme med flere gastronomiske fif, som vil kunne udsætte politiske fanger for unødig fare gennem fængselskosten.


Jordmoderkaffe

Jordmoderkaffe er som bekendt et begreb. Sundhedspersonale er berømt (eller berygtet) for indtagelse af enorme mængder kaffe, men kaffe er noget miljømæssigt griseri, for kaffebønnen efterlader et kæmpespild af andre plantedele plus kaffegrumset, som stadig indeholder mange brugbare stoffer (6). Det er ikke nemt at leve, og slet ikke sundt og politisk korrekt.


Dansk Medicinhistorisk Årbog 2022

Klaus Larsen har anmeldt Årbogen i Ugeskrift for Læger – en flot anmeldelse, så tak for den (7).


Hunterian Museum

Hunterian Museum har et digitalt museum (8).


Den racehygiejniske glidebane

KK Steincke mente, at et forsvar for velfærdsstaten var en begrænsning af den cirkulerende mængde af uønskede gener. Derfor blev ca. 13.000 danskere steriliseret fra 1929 til 1967 (9).


130 år gammelt nervesystem

Nervesystemet i Harriet Coles lig blev på Hahnemann Medical School (Pennsylvania) fridissekeret i 1888 af Rufus B. Weaver. Det tog ham ca. 900 timer. Artiklens tekst indeholder flere interessante links (10).0


Pesten i London

DR genudsender for tiden en BBC-produktion i tre afsnit om pesten i London for ca. 350 år siden. Som sagt en genudsendelse, men de tre afsnit ligger på DRTV (11).

2jpg

A street during the plague in London with a death cart and mourners. 

Colour wood engraving by E. Evans. (Wellcome Collection, jvvju7uv)


3jpg

Fødselsanstalten i Jylland (nu Victor Albeck bygningen) (12) (Foto: Ole Sonne)


De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


 

1) https://www.berlingske.dk/metropol/staten-har-solgt-ejendom-med-nordsjaellands-bedste-badestrand-det...

2) https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Investorer/article15571191.ece?utm_campaign=EjendomsWatch&u...

3) https://ugeskriftet.dk/nyhed/et-bogmaerke

4) Figuren: Illustration of jiang (fermented sauce/paste, soy sauce etc.) from Shiwu bencao (Materia dietetica), a dietetic herbal in four volumes dating from the Ming period (1368-1644). The identity of the author and artists is unknown. It contains entries on over 300 medicinal substances and is illustrated by almost 500 paintings in colour. The illustration shows a jar containing jiang. The text states: Jiang is acid and salty in sapor, and very cold in thermostatic character. It has the medicinal effects of eliminating heat, relieving a distressing sense of fullness (fanman), and destroying poisons from a wide variety of drugs and foodstuffs. Jiang is commonly made from beans and legumes. The best quality jiang is made purely from fermented soybeans; that made from a mixture of soybeans and flour or from flour alone is second best. Flour jiang (fermented sauce/paste, soy sauce etc.) is likewise non-poisonous, but it cannot destroy a variety of poisons. There is also a kind of fermented elm kernel paste (yuren jiang), which has a similar pungent, delicious flavour. It stimulates the elimination of urine and faeces, but should not be taken in large quantities. Stinking elm (fructus ulmi) paste (wuyi jiang) is very tasty. It kills the three worms/three cadaveric demons (san chong). Though it smells somewhat unpleasant, it has a good, pungent flavour. Eaten in excess, it causes hair loss. (Wellcome Collection, L0039386)

5) https://www.iflscience.com/can-you-really-die-from-too-much-soy-sauce-yes-and-its-surprisingly-easy-...  

6) https://finans.dk/impact/ECE15442260/de-har-laest-i-kaffegrumset-at-fremtiden-gemmer-sig-i-affaldet/

7) https://ugeskriftet.dk/nyhed/dansk-medicinhistorisk-arbog-2022-er-vidtfavnende-og-farverigt-illustre...

8) https://hunterianmuseum.org/digital-hunterian

9) https://ugeskriftet.dk/nyhed/den-racehygiejniske-glidebane

10) https://www.iflscience.com/a-130-year-old-dissection-of-the-human-nervous-system-hangs-in-pennsylvan...

11) https://www.dr.dk/drtv/serie/pesten-i-london_240201  

12) https://aarhuswiki.dk/wiki/F%C3%B8dselsanstalten_i_Jylland  Skrmbillede 2023-05-06 kl 084618png

 Kære Medlem af Stenoselskabet

Næste møde i Stenoselskabet – og generalforsamling

Onsdag den 26. april kl. 19.00 har vi generalforsamling efterfulgt af foredrag ved Kurt Rasmussen:

Arbejdsmedicin - i krydsfeltet mellem medicin og politik.


Apropos møder i Stenoselskabet

Vi skal nok en del år tilbage for at opleve et foredrag illustreret med lysbilleder. Som bekendt kan et lysbillede vende på otte forskellige måder i projektoren, hvoraf kun én er korrekt. Her er lidt om lysbilledets historie (1).


 Medicinsk Museion

Skrmbillede 2023-04-11 kl 074717png

 ”Bevarede dele af det menneskelige legeme, fra inderst til yderst, udgør en helt særlig og unik del af samlingerne på Medicinsk Museion. Fikserede i konserverende væsker, står organer og kropsdele i forseglede glas, og kasser med kranier og knogler på magasinets mørke hylder. Nogle af dem er eksempler på det normale og raske, mens andre vidner om, hvordan sygdomme, skader eller vold påvirker kroppen, og hvordan resultater af den unormale udvikling i fosterstadiet kan have fatale konsekvenser.” Læs mere her (2).

Sprogø og Livø

Lidt mere om disse to ’isolationsfængsler’ (3,4,5,6,7)

Professor i historie Poul Duedahl har sammen med museumsinspektør Maria Clement Hagstrup, Vesthimmerlands Museum, for nylig udgivet bogen Afvigernes ø, om de mandlige patienter/indsatte/ beboere på Livø (8,9).

Spiralkampagnen

Danske læger i Grønland opsatte spiral på kvinder og piger helt ned til 13 år. Op mod halvdelen af de fødedygtige grønlandske kvinder og piger fik fra slutningen af 1960'erne til midt i 1970'erne opsat spiral, mange tilsyneladende uden at give samtykke. Og det fik store konsekvenser for kvinderne og for Grønland. Men hvem satte kampagnen i gang og hvorfor? DRLYD har en podcastserie om dette skumle emne (10).

Vejen til den nuværende abortlovgivning

Journalisterne og historikerne Sarah von Essen og Dorthe Chakravarty skildrer i podcast-serien "Retten til abort – en frihedskamp" seksualitetshistorien fra slutningen af 1800-tallet og frem til lovgivningen om fri abort i 1973, en serie i ni afsnit (11).

Steno Museet

I september 2021 vandt Science Museerne den internationale museumspris UMAC-AWARD for udstillingen Videnskab er lidenskab til trods for, at udstillingens kronjuvel er et kontor med 400 ringbind, linoleumsgulv og lysstofrør i loftet (Skous kontor), som det fremhæves i denne artikel om hædringen (12).

Fra Ugeskrift for Læger

Klaus Larsen, som har holdt foredrag i Stenoselskabet, har en række historiske artikler på Ugeskrift for Lægers hjemmeside. Blandt andet om:

  • Christian 4.s sygdom og død (13)

  • Da jøder fik akademisk adgang (14)

  • Koleraepidemien i Hamburg i 1892 (15)

  • Balladen om PFAS stofferne (16)

  • Briller (17)


Niels Stensen symposiet

Videnskabernes Selskab afholdt et symposium om Niels Stensen 21 MAR i år, hvor blandt andre Jesper Brandt Andersen holdt foredrag om Stensens medicinsk-relevante opdagelser (18). Videnskabernes Selskab lover på deres hjemmeside, at der skulle være tilgængelige videoer af oplægsholdernes præsentationer, men i skrivende stund synes dette desværre endnu ikke tilfældet (19).

Skrmbillede 2023-04-11 kl 074732png

Efterfølgende var der udflugt til Det kongelige Bibliotek med forevisning af tidlige trykte eksemplarer af Stensens værker og nogle håndskrifter.

2ac4cb63-ccee-4268-b00e-a36a194d4503png


Danske læger i kamp mod nazismen

På DRTV kan man se en udsendelse af Lasse Spang Olsen om danske lægers indsats under anden verdenskrig (20). Det faktum, at læger og hospitaler havde særlige muligheder og privilegier, udnyttede man ihærdigt til stor skade for besættelsesmagten.


Dansk Medicinhistorisk Årbog 2022

- er nu anmeldt på historie-online (21).De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet 

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og JyllandSkrmbillede 2023-04-11 kl 074622png


1) https://www.bolius.dk/lysbilleder-og-lysbilledfremviser-hvor-blev-de-af-98204 

2) https://www.magasinetmuseum.dk/den-ubekvemme-krop/

3) https://www.magasinetmuseum.dk/skamplet-og-foregangsland-paa-samme-tid/

4) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE15263163/partier-vil-give-undskyldning-til-piger-fra-anstalt-p... 

5) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE15272682/undskyldning-er-paa-vej-til-tidligere-anbragte-i-saer... 

6) https://www.dr.dk/lyd/p1/et-minusmenneske

7) https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2023-01-01-05-00-21

8) https://gad.dk/afvigernes-oe

9)  https://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/sundhed-sygdom/afvigernes-oe

10) https://www.dr.dk/lyd/p1/spiralkampagnen

11) https://player.fm/series/dorthe-chakravarty/rta-intro-retten-til-abort-en-frihedskamp

12) https://www.magasinetmuseum.dk/videnskab-er-ogsaa-lidenskab/

13) https://ugeskriftet.dk/nyhed/christian-4s-sygdom-og-dod

14) https://ugeskriftet.dk/nyhed/da-joder-fik-akademisk-adgang

15) https://ugeskriftet.dk/nyhed/doden-fra-floden

16) https://ugeskriftet.dk/nyhed/balladen-om-teflon-toksinet

17) https://ugeskriftet.dk/nyhed/han-opfandt-brillerne-gud-tilgive-ham

18) https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Steno 

19) De to fotografier på denne side: Ole Sonne.

20 https://www.dr.dk/drtv/program/danske-laeger-i-kamp-mod-nazismen_366594

21 https://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/sundhed-sygdom/dansk-medicinhistoriske-aarbog-2...

 Kære Medlem af Stenoselskabet

Næste møde i Stenoselskabet

15. marts 2023, kl. 19 vil Jesper Brandt Andersen, speciallæge, fortælle om Niels Stensen, Kongelig anatom og fyrstelig geolog. Og så sluttede han (altså Stensen) karrieren som teolog. Jesper har skrevet et tungtvejende (3,34 kg) værk om Niels Stensen. Bogen er fantastisk! så glæd dig til foredraget.

StensenBogjpg

Sprogø og Livø

Nyhedsbrevet har i de seneste numre haft fokus på ’afvigere’ placeret på henholdsvis Livø (mandlige personer) og Sprogø (kvindelige).

I 1933 havde samfundet meget bestemte forventninger til, hvordan unge kvinder skulle opføre sig. 17-årige Maren var vild og uregerlig, og hun blev sendt på kvindeanstalten på Sprogø for at blive ’tilpasset’. Filmen Ustyrlig med premiere 09. marts 2023 (1) giver en beskrivelse af dette problem.

Folkeuniversitetet i Aarhus har søndag 12. marts 2023 om eftermiddagen foredrag om Livø med professor i historie Poul Duedahl, ph.d. i medicinhistorie Jesper Vaczy Kragh og historiker og museumsinspektør Maria Clement Hagstrup. Pris kr. 120, studenter halv pris. Tilmelding nødvendig (2).

Den spanske syge

MSN har en billedserie med 30 fotografier fra 1918-influenzaepidemien (3).Her er to af dem.

maskejpg


 "Influenzamaske" . En embedsmand fra New York Health Board skulle efter sigende have sagt: ”Det er bedre at se latterlig ud end at være død”. Men hvordan virkede det? Umiddelbart virker det som om, deadspace er udvidet, så vejrtrækningen er besværliggjort.


Skrmbillede 2023-03-04 kl 080758png


 Clostridium botulinum og Nobelprisen

Blev nobelprismodtageren Pablo Neruda dræbt af pølseforgiftning (4)?


Massemorder solgte lig til forskning

Irske William Burke dræbte angiveligt 16 mennesker, som han solgte til det anatomiske institut i begyndelsen af det 19. århundrede. I julen 1828 blev han dømt til døden (5).

Læsestof

Du kan gratis downloade bogen A History of the National Academy of Medicine. 50 Years of Transformational Leadership på 241 sider (6).

Danske læger i kamp mod nazismen

Terkel Stræde holdt et fremragende foredrag om nazisternes umenneskelige menneskeforsøg under anden verdenskrig 08. februar i Stenoselskabet. Som en passende modvægt viste DR2 22. februar en udsendelse med ovenstående titel. Den kan stadig ses på DRTV (7). Denne side giver links til andre udsendelser om anden verdenskrig. I udsendelsen spiller Bispebjerg Hospital en hovedrolle. Her er en hel bog om dette hospitals historie (8).


De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


 1) https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/114360

2) https://aarhundredetsfestival.fuau.dk/program/foredrag-debat/afvigernes-oe-de-udstoedtes-historie-23...

3) https://www.msn.com/da-dk/nyheder/other/s%C3%A5dan-var-livet-under-den-spanske-syge-i-1918/ss-AA17s4...

4) https://www.berlingske.dk/litteratur/dansk-retsgenetiker-fandt-opsigtsvaekkende-beviser-i-afdoed  

5) https://videnskab.dk/kultur-samfund/massemorder-solgte-lig-til-forskning

6) https://nap.nationalacademies.org/download/26708

7) https://www.dr.dk/drtv/program/danske-laeger-i-kamp-mod-nazismen_366594

8) https://www.bispebjerghospital.dk/om-hospitalet/oplev/historie/Documents/Jubilaeumsbog_final.pdf  Kære Medlem af Stenoselskabet

Næste møde i Stenoselskabet
15. marts 2023, kl. 19.00 vil Jesper Brandt Andersen, Speciallæge, fortælle om Niels Stensen, Kongelig anatom og fyrstelig geolog. Og så sluttede han (altså Stensen) karrieren som teolog. Jesper er forfatter på et tungtvejende (3,4 kg) værk om Niels Stensen. Bogen er fantastisk, så glæd dig til foredraget.

StensenBogjpg

Videnskabernes Selskab
Videnskabernes Selskab har interviewet en række ældre danske forskere for at bevare et stykke videnskabshistorie (1). Du kan selv gennemgå listen, og der er nogle få medicinhistorisk relevante klip.

Den kolde krig
På DR-TV ligger en serie Danmarks hemmelige forsvar om forsvar, hjemmeværn osv. Specielt afsnit 3 handler om information uden at skræmme alt for meget om A-våbens virkninger, nødhospitaler, nødlagre, beredskab, civilforsvar (2).

StevnsfortetJPG

Mere om nazisternes menneskeforsøg
Netværk for Nazisme- og Holocauststudier og Lægeforeningen Syddanmark inviterer til foredrag om dette emne, som vi hørte om i Stenoselskabet 08. februar 2023. Se venligst efterfølgende invitation. Der er tilmelding senest 01. marts 2023.


Studenteropgaver

Vores søsterorganisation har gennem længere tid forsøgt at rekruttere yngre medlemmer gennem engagement i bachelor- og kandidatopgaver. Nogle af disse læseværdige opgaver kan findes på dette link (3).


Undskyld

Det var ikke noget specielt højt serviceniveau bare at skrive, at årbogen fra 2021 nu var tilgængelig på nettet. Undskyld det ret så indforståede.

Her er en web-adresse: https://files.builder.nu/f4/12/f412e6b3-d7bd-491f-b8bb-8d6276ed7310.pdf

Del den gerne med venner og bekendte for derigennem at gøre reklame for vores selskab. Vi har jo ud over Årbogen også nogle spændende og (i al beskedenhed) hyggelige medlemsmøder.


Årbogen for 2022

Årbogen for 2022 er nu på vej i trykken og videre på vej til bogbinder. Se vedlagte bilag.


Hvad er det?

I årets første nyhedsbrev spurgte vi: hvad er det? (billedet til højre). I Nyrops katalog fra 1907 ses varenummer: 4660 ”Vortebeskytter af gummi” (billedet til venstre). Man kan i dag købe tilsvarende i sterlingsølv (4). Sølv har endda den fordel, at det er bakteriedræbende.

vortebeskytter1JPG           vortebeskytter2JPG


Mysteriet om Den syge pige – TV2 torsdag den 09. februar 2023
Og for de hurtige, så viser TV2 i aften kl. 20 en udsendelse om Munchs maleri af hans døende. Undskyld den korte frist, men jeg har først opdaget det nu.

De venligste hilsner
Ole Sonne
Formand for Stenoselskabet
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


1) https://www.royalacademy.dk/da/Podcasts/Podcasts/Videnskabens-Vidner
2) https://www.dr.dk/drtv/episode/danmarks-hemmelige-forsvar_49175
3) http://www.dmhs1917.dk/studenteropgaver/
4) https://www.jollyroom.dk/mor/amning/brystpleje/silverette-brystvortebeskyttere-925-silver


MenneskeforsgSachsenhausenJPG

Kære Medlem af Stenoselskabet


Næste møde i Stenoselskabet

Onsdag den 8. februar vil Therkel Stræde fortælle om Medicinforsøg i Nazi-Tyskland. Som sædvanligt kl. 19 på Steno Museet. På de næste sider kan du se to andre tilbud fra Therkel Stræde.


Onsdag er den store fødselsdag

Hvorfor er fødsler ikke ligeligt fordelt på ugens syv dage? Og hvorfor er lige onsdagen næste generations foretrukne dag at møve sig ind i nutidens hurlumhej? Næppe for at deltage i Stenoselskabets møder. Og så er der lige nytårsknaldet. Dette er samtidshistorie og ikke på den måde medicinhistorie – men gem de to link nogle år, så vil de automatisk blive medicinhistoriske (1,2). For husk, at i dag vil i morgen blive i går!


Mere om Livø – ’Minusmennesker’

DR-lyd har en serie i seks afsnit om Et minusmenneske. Om anbragte på Livø (3). ”Han er ikke erklæret åndssvag, han er opfattet åndssvag”. Det var åbenbart tilstrækkeligt grundlag for anbringelse på anstalt, in casu Livø.


Livet på en anstalt

DR-TV har en serie i seks afsnit med titlen: Et sted, to verdener, hvor de gennemgår vidt forskellige steder med tydelig hierarkisk opdeling. Alle afsnit er i og for sig interessante, nogle arbejdsmedicinsk relevante, men medicinhistorisk (mest) relevant er episode 3, som ser på den hierarkiske opdeling af personalet på De Kellerske Anstalter i Brejning (4).


Vandforsyningen i Aarhus fejrer 150 års-jubilæum

Aarhus Stadsarkiv har samlet arkivalier om vandforsyningen fra skrækken for kolera til rent drikkevand (5). Næste problem var spildevandet. Nederst i artiklen er link til AarhusWiki6 og til det relevant arkivmateriale (7).

De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


 1) https://www.experimentarium.dk/mennesket/nytaarsknald-giver-rekordmange-boern

2) https://galleri.au.dk/an/catalog/Artikler/r/4226/viewmode=previewview/qsr=f%C3%B8dsler

3) https://www.dr.dk/lyd/p1/et-minusmenneske/et-minusmenneske

4) https://www.dr.dk/drtv/serie/et-sted-to-verdener_336956

5) https://stadsarkiv.aarhus.dk/om-aarhus-stadsarkiv/nyheder/2022/ugens-aarhushistorie-fra-kolerafrygt-...

6) https://aarhuswiki.dk/wiki/Vandforsyningen_i_Aarhus

7) https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=110968  


PRESSEMEDDELELSE

Efter to år med ’corona-pause’ genoptager Netværk for Nazisme-og Holocauststudier traditionen

Auschwitz-dag i Odense 2023

Foredrag og film: offentligt møde, fredag d. 27. januar kl. 15.00-18.00

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Aud. O 100

2023 er 80-året for den tyske ’jødeaktion’ i Danmark, som fandt sted natten mellem den 1. og 2. oktober 1943. Længe beskyttede den demokratisk valgte regering og de danske myndigheder de danske jøder. Den tyske besættelsesmagt så økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele i at behandle Danmark mildt og håbede på langt sigt at gøre landet til en del af ’Stortyskland’. Men danskerne skiftede efterhånden til modstandens parti, og efter ’Augustoprøret’ i 1943 – der som bekendt havde centrum i Odense – trådte regeringen tilbage. Som straf besluttede besættelsesmagten at deportere de danske jøder til tyske lejre. ’Jødeaktionen’ blev dog en eklatant fiasko: takket være jødisk snarrådighed og den danske befolknings vilje til at hjælpe lykkedes det for 7.600 jøder at bringe sig i sikkerhed i Sverige, mens kun 470 blev spærret inde i ghettoen Theresienstadt ved Prag. Hjemmesiden www.danskejoederitheresienstadt.org fortæller de deporteredes historie i interaktive kort og uddrag af de overlevendes erindringer. Godt 100 danske jøder omkom som følge af jødeforfølgelsen.

Fredag den 27. januar sætter vi fokus på JØDERNES FLUGT TIL SVERIGE.

Den danske filminstruktør Emma Klose Gorodkin vil indlede og vise sin film: EN JØDISK KVINDES FORTÆLLING, der handler om, hvordan hendes farmor og oldemor oplevede flugten: Angsten, uvisheden og de beslutninger, der pludselig måtte tages under pres, den dramatiske natlige overfart og tilpasningen til en flygtningetilværelses provisorium. Langtidsfølgerne af med ét at blive revet op fra en sikret hverdag og måtte gå på flugt er også et vigtigt emne – hvad gør det ved et menneske? Emma Klose Gorodkins familiehistorie bringer os tæt på de danske OKT.’43-begivenheder: dage og nætter fulde af drama – og så kunne det let være gået meget værre, end det gjorde.

Mødet foregår kl. 15.00-18.00 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Auditorium O 100 ligger lige ved SDUs hovedindgang (letbanestop Campus Odense). Gratis parkering på P1 (Campusvej, indgang Agrene Ø) og P7 (Fioniavej, indgang Vangene V). Oplysning om adgang for gangbesværede: 65 50 10 00. NNHS byder på kolde drikke og snacks i pausen.

Fri entré, ingen tilmelding.

Nærmere informationer: lektor Therkel Stræde, tlf. 27 20 89 06Annonce_Side_2jpgAnnonce_Side_4jpg