Nyhedsbrev Oktober 2023

Kære Medlem af Stenoselskabet

Næste møde i Stenoselskabet

insulinJPG

Frederick Banting og Charles Best
med den første hund, som blev behandlet
med insulin.

Onsdag den 11. oktober 2023, kl. 19.00 på Steno Museet: Foredrag ved Allan Flyvbjerg, læge og tidl. direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen:

100 års insulineventyr i Danmark


Udflugt til Kellers Minde - 2

KellerJPG

DR har en serie i seks afsnit: Et sted, to verdener. Seks eksempler på steder med klare klasseforskelle. Afsnit 3 handler om De Kellerske Anstalter i Brejning.1 DR’s omtale af episoden:

”Vi er i Brejning ved Vejle Fjord. I dag er her luksushotel, men tidligere var det en såkaldt åndssvageanstalt: 'Et slot for idioter', som De Kellerske Anstalter blev kaldt. I 1932 bor her flere hundrede patienter. Mænd og kvinder er skarpt opdelt, for man frygter, at deres sexdrift skal løbe af med dem, og man ønsker ikke, at de uønskede individer skal forplante sig. Det er lægen Christian Keller der, ud fra diverse intelligenstests og undersøgelser, afgør, hvem der skal arbejde eller plejes, hvem der kan blive i Brejning eller sendes til Livø og Sprogø, hvem der må få børn eller skal kastreres eller steriliseres. Keller er åndssvageforsorgens par excellence, og fra sin professorbolig troner han enerådigt over området. Det er samme sted, men to verdener. Liv Thomsen fortæller om det ulige Danmark, der hersker langt op i det tyvende århundrede. Udløber: 27. sep 2024”

De venligste hilsner
Ole Sonne
Formand for Stenoselskabet
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland