Referater fra Generalforsamlinger

Seneste referat fra Generalforsamlingen i Steno Selskabet den 18. maj 2022 Kl. 19.00 på Steno Museet

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

 

Ad 1. Markil Gregersen blev valgt som dirigent.

Ad 2. Formandsberetning for 2021. Se venligst vedhæftede fil med formandsberetning og regnskab.

Ad 3. Regnskabet for 2021 blev godkendt. Kontingentet på 200 kr. og 100 kr. for studerende blev godkendt. Det er bortset fra Coronaperioden, der var kontingentfri, uændrede beløb.

Ad 4. Valg til bestyrelsen

Anne Thomassen (ønsker ikke genvalg) og Tine Skovbjerg (villig til genvalg) er på valg.

Ole Sonne spurgte forsamlingen, om der var nogen (evt. fra Fyn), der ønskede at blive medlem af bestyrelsen. Jens Haase ville gerne yde et bidrag til selskabet ved at gå ind i bestyrelsen. Han bor i Aalborg, men har studeret på Fyn, som han sagde. Tine Skovbjerg blev genvalgt og Jens Haase blev valgt til bestyrelsen.

Ad 5. Henning Bruun Schmidt blev genvalgt som revisor.

Ad 6. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7. Evt.

Ole Sonne takkede til Steno Museet for gratis at huse os. Han takkede desuden dirigenten for kompetent ledelse af generalforsamlingen. Ole udtrykte stor tak til Anne Thomassen for hendes engagement i bestyrelsen. Det er blevet meget værdsat, og bestyrelsen har nydt godt af Annes enorme netværk.

Efterårets program blev nævnt:

  • Udflugt til Den Gamle By lørdag den 10. september 2022.
  • Foredrag om indbildt syge ved Per Fink onsdag den 12. oktober 2022.
  • Foredrag om Nobelprisfejltagelser ved Albert Gjedde samt julemøde onsdag den 30.november 2022.

Efter generalforsamlingen fortalte museumsinspektør ved Skagens Kunstmuseer om ”De syge piger”.

Bodil Brock

23.05.2022


Referat som pdf fil:


Referater 

Oversigt over tilgængelige referater fra de sidste 20 års aktiviteter af  JMHS/Stenoselskabet.


Regnskaber

Oversigt over tilgængelige regnskaber fra de sidste 20 års aktiviteter af JMHS/Stenoselskabet.