Referater fra Generalforsamlinger

Seneste referat og regnskab fra Generalforsamlingen 2020/2021

Generalforsamlingen for 2020 og 2021 blev  onsdag den 10. november holdt   som sædvanligt Steno Museet og med følgende dagsorden:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020, samt fastsættelse af kontingent 
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7.  Eventuelt


Ad 1: 

Markil Gregersen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

Ad 2 og 3: 

Se venligst vedhæftede bilag: Steno 2019-2020. Beretningen og regnskab blev godkendt sammen med det foreslåede kontingent på 200 kr. Da selskabets kasserer Tine Skovbjerg ikke er læge, var det nødvendigt at skifte bank. Det voldte megen besvær, men endelig er aftalen med Danske Bank gået i orden.

Ad 4: 

Bestyrelsen foreslog følgende nye medlemmer af bestyrelsen: Annie Vesterby Charles og Rebecka Lindemark. De blev begge valgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Ole Sonne (formand), Anne Thomassen (næstformand), Per Vestergaard, Frank Mirz, Preben Hørsted Bindslev Tine Skovbjerg (kasserer), Annie Vesterby Charles, Rebecka Lindemark

(facebook redaktør) og Bodil Brock (sekretær).

Ad 5: 

Genvalg af Henning Bruun Schmidt som revisor.

Ad 6: 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 7: 

Ole Sonne takkede dirigenten. Ole meddelte derefter, at Stenoselskabet havde 50års jubilæum, da Jydsk Medicinsk Historisk selskab blev stiftet november 1971.

Han fortalte om selskabets historie. Se venligst vedhæftede bilag: Steno 50 år.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af journalist Klaus Larsen om hans nye bog: Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. 

Efterfølgende var der champagne og kransekage i anledning af 50-års jubilæet. 

14.11.2021

Bodil Brock


Bilag:

Referater 

Oversigt over tilgængelige referater fra de sidste 20 års aktiviteter af  JMHS/Stenoselskabet.


Regnskaber

Oversigt over tilgængelige regnskaber fra de sidste 20 års aktiviteter af JMHS/Stenoselskabet.