Referater fra Generalforsamlinger

Seneste referat og regnskab fra Generalforsamlingen 2019

Referat af Generalforsamling 2019 I Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland Steno Museets planetarium onsdag den 1. maj 2019 kl. 19.00 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandsberetning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent'
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg af revisor 
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt. 

Ad 1: 

Ole Sonne bød velkommen til Generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Markil Gregersen som dirigent. Denne takkede for valget og gav ordet til formanden for beretning. 

Ad 2: 

Der har været holdt 3 møder i Stenoselskabet i foråret 2018 og udflugt samt 2 møder i efteråret 2018. Derudover har der været et passende antal bestyrelsesmøder for at holde ”butikken” kørende. På mødet den 28. februar 2018 fortalte Hanne Teglhus om: Tandlægeklinik i 1927 – hvem, hvad, hvordan, hvorfor? Preben Hørsted Bindslev holdt foredrag om: Den tredje Amalgamkrig. Næste forårsmøde var den 21. marts 2018, hvor Albert Gjedde fortalte om: Den nyere hjerneforsknings historie. Generalforsamlingen blev holdt den 2. maj 2018, og efterfølgende var der foredrag ved Lone Simonsen: Hvad kan man lære af at studere danske epidemiske sygdomme i det 19. århundrede? Årets udflugt den 15. september gik til Hillerød, hvor vi så Den Farmacihistoriske samling på Pharmakon, Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom. Museumsleder Mette Kathrine Jensen, der er farmakonom og historiker, fortalte levende om de udstillede genstande og om farmacihistorie. Frokosten blev indtaget i cafeen på Esrum kloster, og derefter var der tid til at se klosteret på egen hånd. Efterårets møder blev indledt den 31. oktober 2018 med foredrag ved Jørn Larsen: Plastikkirurgiens historie. Årets sidste møde – julemødet – var den 5. december 2018. Her var foredragsholderen Anders Tøttrup, der fortalte om Stomi og stomihjælpemidler. Traditionen tro var der efterfølgende rødvin og lækker buffet med charcuteri og oste, som Pernille stod for. Årbogens tilblivelse blev gennemgået. Årbogen 2018 blev desværre temmelig forsinket, men alle har forhåbentlig nu modtaget den. Husk at melde adresseforandring. Det er dyrt at bruge PostNord. 2 I Bestyrelsen har vi diskuteret, om vi gør det godt nok? Vi vil derfor spørge Jer:

 • Hvilke overordnede emner vil du høre mere om?
 • Og mere specifikt, hvilket (sub)speciale? 
 • Hvad mangler vi i programmet? 
 • Har du et specifikt forslag til emne? Og evt. med en god foredragsholder? 
 • Forslag til udflugter? 
 • Så kontakt venligst et af bestyrelsesmedlemmerne 
Sygehusenes historie 

 • Aftenens foredragsholder har bidraget med Slagelse Sygehus’ historie til vores hjemmeside. Der sker store ændringer i sundhedsvæsenet: 
 •  ”Super” sygehuse opstår (mere eller mindre super) 
 • Sygehuse nedlægges 
 • Vi har langt fra alle sygehuses historie 
 • Kan vi få alle vestdanske? 
 • Udkantsskåne (Medicinsk Museion) er ikke interesseret 
 • Skal vi ikke forsøge at få alle sygehuse i Kongeriget beskrevet? Incl. Østdanmark, Færøerne og Grønland? 
 • Bevare kulturarven! 
 • Viborg sygehus’ er netop udkommet i bogform, men andre mindre sygehuse ønskes beskrevet. 

Formandens beretning blev godkendt, og dirigenten gav ordet til formanden for forelæggelse af regnskabet. 

Ad 3: 

Tine Skovbjerg har afløst Magne Juhl som kasserer kort før Generalforsamlingen, og Ole Sonne fremlagde derfor det reviderede regnskab. 

Ad 4: 

Valg til bestyrelsen. Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg. 

Ad 5: 

Valg af revisor. Revisor Henning Bruun Schmidt blev genvalgt. 

Ad 6: 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 7: 

Intet under eventuelt. 4 Dirigenten takkede derefter for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten. Efter generalforsamlingen foredrag ved: 

Hans Trier, cand.mag. i historie og speciallæge i samfundsmedicin: Den spanske syge 

Hans Triers bog om den spanske syge, Angst og engle, blev af historie-online.dk’s læsere kåret som nummer to blandt sidste års udgivelser af historiske bøger. 

2. maj 2019 

Bodil Brock Sekretær


Referater 

Oversigt over tilgængelige referater fra de sidste 20 års aktiviteter af  JMHS/Stenoselskabet.


Regnskaber

Oversigt over tilgængelige regnskaber fra de sidste 20 års aktiviteter af JMHS/Stenoselskabet.