Referater fra Generalforsamlinger

Seneste referat fra Generalforsamlingen i Steno Selskabet den 26. APRIL 2023 Kl. 19.00 på Steno Museet


Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022 og fastsættelse af kontingent for 2024
  4. Valg til bestyrelsen (efter turnus er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023)
  5. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Bruun Schmidt)
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.


Ad 1: Peder Charles blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2: Se bilag til referatet.

Ad 3: Se bilag til referatet. Væsentligste ændringer i forhold til sidste år: Årbogen er blevet 5000 kr. dyrere, og julemødet blev flyttet til et nytårsmøde i januar 2023. Udgifterne herfra kommer derfor med i regnskabet for 2023. Kontingentet er uændret 200 kr. og 100 kr. for studerende.

Ad 4: Ingen var på valg

Ad 5: Henning Bruun Schmidt blev valgt som revisor.

Ad 6: Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7: Intet under eventuelt.


Efter generalforsamlingen holdt Kurt Rasmussen, fhv. ledende overlæge i Arbejdsmedicin, Universitetsklinikken, Regionshospitalet Gødstrup et meget spændende foredrag om: Arbejdsmedicin - i krydsfeltet mellem medicin og politik.

 

28.04.2023

Bodil Brock, sekretær

PDF filer relateret til Generalforsamlingen:

Referater 

Oversigt over tilgængelige referater fra de sidste 20 års aktiviteter af  JMHS/Stenoselskabet.


Regnskaber

Oversigt over tilgængelige regnskaber fra de sidste 20 års aktiviteter af JMHS/Stenoselskabet.