Nyhedsbrev Februar 2024

Kære Medlem af Stenoselskabet


Næste møde i Stenoselskabet
Årets første møde i Stenoselskabet er onsdag den 21. februar 2024, kl. 19.00, hvor Hanne Fuglsang Nielsen (tidligere kommunikationsmedarbejder ved Tandplejen Aarhus) vil holde foredrag med titlen: 

Fra hul og sølv – til børst og (fluor)skyl. Nogle nedslag i historien om tandpleje for børn.


tandklinikjpg

Kan man smage sig frem til virkningen af lægeurter?
Forskere har forsøgt at få forsøgspersoner til at kategorisere lægeurter ud fra smagen (1).


Underdanmarks tavse skæbner
Danmarks Forsorgsmuseum har fået tilsagn om samlet 5.500.000 kr. fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og Aage og Johanne Louis Hansens Fond til realisering af formidlings- og udstillingsprojektet ’Underdanmarks tavse skæbner’ (2).

Ugeskrift for Læger
Klaus Larsens seneste bidrag til medicinhistorien i Ugeskriftet drejer sig om Lenins (og ikke Putins) hjerne. Lenin døde relativt ung, han blev balsameret og udstillet på Den himmelske freds Plads i Moskva, men hans hjerne blev skåret i skiver for at muliggøre en undersøgelse af hans genialitet. De efterfølgende intriger og magtkampe er ret så farverige og bestemt ikke uinteressante (3).
Klaus Larsen har også historien om Danmarks første flyvelæge og lægeflyver, Hakon Brinch, som også var en stor filantrop (4)  og historien om et maleri af seks læger malet af Wilhelm Marstrand (5).

Historien om historien om celledeling
Hvorfor kan vores celler ikke bare blive ved med dele sig, så vi kan leve evigt?
Den fjerde oktober 1951 døde en ung afroamerikansk kvinde på Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA, efter kort tids sygdom. Hun havde livmoderkræft, som havde spredt sig i den unge kvindes krop. Henrietta Lacks blev ikke mere end 31 år gammel. Men lægerne dyrkede celler fra autopsimateriale, og denne cellestamme, HeLa celler, er en af de mest benyttede humane cellestammer brugt i in vitro forsøg i dag (6).

Lægeinstrumenter i romersk klinik
I Allianoi (Tyrkiet) har man fundet 348 lægeinstrumenter, som er ca. 1800 år gamle (7).

De venligste hilsner

Ole Sonne
Formand for Stenoselskabet
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


1) https://elifesciences.org/digests/90070/modern-insights-into-ancient-drugs

2) https://www.historie-online.dk/nyheder-og-aktiviteter-2-2/udstillinger-3-3/underdanmarks-tavse-skaebner

3) https://ugeskriftet.dk/nyhed/lenins-hjerne

4) https://ugeskriftet.dk/nyhed/flyvende-laege-og-filantrop

5) https://ugeskriftet.dk/nyhed/en-ny-tids-laeger

6) https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2023-celledeling-bjergbaek-ofn.pdf

7) https://www.livescience.com/archaeology/romans/nearly-400-ancient-medical-tools-from-turkey-hint-at-rare-roman-doctors-offices