Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Selskabets formål er at fremme interessen for studiet af medicinens og beslægtede videnskabers historie.Alle med interesse i selskabets formål kan blive medlemmer. Der afholdes seks faste møder årligt på Steno Museet.

Desuden er der mulighed for at deltage i udflugter eller ekskursioner. Medlemskontingentet er 200 kr. årligt, studerende halv pris.

Alle medlemmer har
gratis adgang til Steno Museet og får gratis udleveret Medicinhistorisk ÅrbogDer er mulighed for at indsende manuskripter til 1. april til udgivelse i den herefter publicerede udgave af Medicinhistorisk Årbog. 
OBS! Årbogen 2022 klar til download her fra siden

Kontakt

Selskabet kan kontaktes via formanden Ole Sonne eller sekretæren Bodil Brock.


Som medlem af Lægeforeningen kan man melde sig ind i Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland ved at følge dette link:

Adresseændring bedes meddelt hurtigst muligt. Dette sker ved kontakt til Lægeforeningen (medlemmer af Lægeforeningen på "Min Side" efter login på Lægeforeningens hjemmeside).

Ikke-læger skal ligeledes anvende det anførte link.

Det årlige medlemskontingent er på 200 kr.Konferencer

  • The 97th Annual Meeting of the American Association for the History of Medicine afholdes den 9. - 12.05.2024, i Kansas City, USA. Nærmere oplysninger fås her.

Databeskyttelsesforordning i forbindelse med billeder på hjemmesiden

Fremgår du på et billede og er utilfreds med offentliggørelsen heraf, så har du ret til at gøre indsigelse herimod. Er dette tilfældet, skal du kontakte olesonne@outlook.com, hvor du skal oplyse hvilke(t) billede, du ønsker slettet og hvorfor. Når du downloader billeder fra Stenoselskabet bliver du i henhold til databeskyttelsesforordningen samtidig dataansvarlig for den videre behandling af de personoplysninger, som knytter sig til billedet, herunder overholdelse af de registreredes rettigheder. Har du spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte Stenoselskabets formand, Ole Sonne på olesonne@outlook.com.