Kære Medlem af Stenoselskabet


Grønlandske mumier vender hjem

Efter 95 år på Harvard er de grønlandske mumier landet i København, indtil Grønland får egnede faciliteter til selv at huse dem (1).


Google Translate

Arbejder du med grønlandske eller færøske kildeskrifter, og føler du, at disse sprog ikke er helt blankpolerede, er der nu hjælp at hente i Goggle Translate, som nu også kan oversætte til og fra disse sprog (2).


Skørbug

Klaus Larsen beskriver skørbugens historie i Ugeskrift for Læger (3).

Og hvorfor lider polare naturfolk uden friske grøntsager ikke af skørbug? (4)

scorbutusjpg


Watercolour drawing of the leg of a patient, aged 50, who had scorbutus of 12 months' standing. The limb is affected with a purpuric eruption, which resembles psoriasis with subcutaneous haemorrhage. (Wellcome Collection, L0062031)


Malariaens historie

Ved at analysere DNA fra knogler har en række forskere kortlagt malariaens vandring. F.eks. har de vist, at det var europæerne, der bragte Plasmodium vivax-malariaen til Latinamerika, mens slaver fra Afrika introducerede Plasmodium falciparum (5).


Den nøgne abe

Vores forfædre mistede det meste af pelsen for 3-4 millioner år siden, måske som resultatet af en parallel evolutionskamp mellem lus og mennesker. Men vi lærte først at sy tøj for 83-170.000 år siden. Så i rundt regnet 2-3 millioner år gik vi rundt som nøgne aber, men dengang var der heller ikke så mange fordomme og moralpoliti (6). Som en bonusinformation forklarer artiklen, hvorfor vores fælles formor fik navnet Lucy.Neanderthalerne blev måske bare indlemmet i menneskeflokken?

Vi slæber rundt på 1-2 % neanderthaler-DNA i vores genom. Nu har man fundet ud af, at neanderthalerne havde 2,5-3,7 % af deres arvemasse besat med koder fra det moderne menneske. Så neanderthalerne uddøde måske slet ikke men blev bare flettet sammen med de nye mennesker? (7)


Downs syndrom hos neanderthaler

I spanske huler har man fundet skeletrester efter neanderthalere. En øreknogle fra et seksårigt barn indikerer, at vedkommende havde Downs syndrom. Dette peger på, at neanderthalerne plejede omsorg også for handikappede individer i flokken (8).


Nogle odontologiske billeder

odontojpg

Dette link

https://www.msn.com/da-dk/nyheder/other/sjove-fakta-fra-tandl%C3%A6gestolen/ss-BB1naE8e

fører frem til nogle odontologiske billeder.

De er ikke lige opmuntrende alle sammen.


Pest i stenalderen

Forskere fra Københavns og Gõteborgs universiteter har påvist pestbakterier i tænder og knogler fra stenalderen. Det kan derfor ikke udelukkes, at pest var årsagen til befolkningstilbagegangen i yngre stenalder (9).


Pandemiernes pariaer

Podcast med Morten Sodemann, overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og professor på Syddansk Universitet. ’Det er de andres skyld’. Vi skal have nogen at bebrejde. Og det er ikke kun Covid19-pandemien men også tidligere tiders pandemier (10).Med denne overskrift fra Kristeligt Dagblad

smelterjpg


ønskes du en god sommer (og jeg håber, at du klarer dig bedre end Topper)

de venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland1) https://knr.gl/da/nyheder/mumier-fra-groenland-er-rejst-over-atlanten-det-er-sindssygt-vildt-det-her


2) https://knr.gl/da/nyheder/google-translate-udvider-med-groenlandsk-og-faeroesk


3) https://ugeskriftet.dk/nyhed/da-skoerbug-var-smitsom


4) https://videnskab.dk/naturvidenskab/fra-inuitbefolkninger-i-groenland-laerte-knud-rasmussen-at-faa-s...


5) https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/dna-from-dozens-of-human-skeletons-unr...

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07546-2


6) https://www.livescience.com/planet-earth/evolution/human-ancestor-lucy-was-a-naked-ape-new-research-...

https://videnskab.dk/naturvidenskab/det-afsloerer-en-del-om-noegenhed-og-skam-at-man-ofte-afbilder-3...


7) https://www.livescience.com/health/genetics/neanderthals-didnt-truly-go-extinct-but-were-rather-abso...


8) https://www.livescience.com/archaeology/neanderthals-cared-for-6-year-old-with-down-syndrome-fossil-...


9) https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13958298?publisherId=13560987&lang=da


10) https://globalnyt.dk/det-er-din-skyld-bliv-klogere-paa-pandemiernes-pariaer/


Kære Medlem af Stenoselskabet

Efterårets program i Stenoselskabet
Reserver allerede nu datoerne
Lørdag den 7. september 2024: Udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.
Onsadg den 09. oktober 2024: Carsten Kock-Jensen: Historien bag akut medicin.
Onsdag den 27. november: Rikke Damkjær Maiburg forelæser om fødselshjælp gennem tiderne. Et mere detaljeret program udsendes senere.


Tollundmanden
Tollundmanden har været en tur i bil fra Silkeborg Museum til Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet for at blive skannet i superhøjopløsning i en mikro CT-skanner (1). Han er nu vendt tilbage til sin sædvanlige glasmontre i Silkeborg. 

TollundJPG

Bogtorsdag i Aarhus

Det Kongelige Bibliotek (Aarhus) og Aarhus Universitetsforlag holder gennem semestermånederne en månedlig sammenkomst i bibliotekshaven på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Det er en hyggelig og uformel sammenkomst med forfatternes præsentation af eget værk ledsaget af et glas bobler og snacks. De præsenterede bøger fremgår af forlagets facebookopslag (2). Forårets sidste sammenkomst præsenterer bl.a. Per Vestergaards fjerde bind i serien om psykiatriens historie. Det foregår torsdag den 06. juni 2014, kl. 16.


Var Beethoven tungmetalforgiftet?
Beethovens hår indeholder ekstreme mængder af bly, arsen og kviksølv, som måske har bidraget til hans dårligdomme (3).
 
BeethJPG


Medicinhistoriens historie
Klaus Larsen er dykket ned i medicinhistoriens historie, som lider under manglende bevågenhed fra regering og universiteter, men til alt held ikke blandt sundhedspersonale og lægfolk (4). Stor tak til vores trofaste medlemmer!


Grønlandske mumier vender hjem
Efter 95 år på Harvard vender grønlandske mumier hjem. Og hjem er med mellemlanding på Retsmedicinsk Institut i København, indtil Grønland får egnede faciliteter til selv at huse dem (5).


Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Danskernes Historie Online – Danske Slægtsforskeres Bibliotek – rummer en sand guldgrube af indscannede bøger, bl.a. nogle gamle udgaver af Dansk Medicinhistorisk Årbog. Gå ind på hjemmesiden https://slaegtsbibliotek.dk/ og brug søgefeltet. Søges på ’medicinhistorisk’ får du blandt meget andet årbøgerne fra 1972, 1973 og 1975, som vi ikke selv har på vores hjemmeside. Søges på ’lægestand’ fås de fleste, om ikke alle, udgaver af Den danske Lægestand. Tilsvarende kan findes fortegnelser over tandlæger og dyrlæger.

Med ønsket om en god sommer
sendes de venligste hilsner
Ole Sonne
Formand for Stenoselskabet
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


1) https://health.au.dk/display/artikel/tollundmandens-hoved-scannet-paa-aarhus-universitet
2) https://www.facebook.com/events/820115786155402/?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaign=a31882cc40- EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_26_03_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a18ca47494-a31882cc40- 168693766
3) https://www.livescience.com/archaeology/heavy-metals-in-beethovens-hair-may-explain-his-deafness-stu... https://academic.oup.com/clinchem/advancearticle/doi/10.1093/clinchem/hvae054/7651113?login=false
4) https://ugeskriftet.dk/nyhed/medicinhistorie-et-omtumlet-fag
5) https://knr.gl/da/nyheder/i-dag-bliver-groenlandske-mumier-leveret-tilbage

Kære Medlem af Stenoselskabet


Næste møde i Stenoselskabet

Onsdag 15. maj 2024, kl. 19.00.

Mødet indledes med den årlige generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne efterfulgt af foredraget ved Alex Frank Larsen, journalist og forfatter:

Skæbnesvangre forsøg: De danske LSD-eksperimenter 

og de ødelagte liv hos de psykisk syge


a5533d63-a377-4485-8aa6-019131c124f5jpg


Alex Frank Larsen er blandt andet forfatter til bogen De Sprængte Sind om LSD-forsøgene, som velfortjent indbragte ham Cavling-prisen

TV2 har en drama-dokumentar i fire afsnit à 40 minutter om LSD-eksperimenterne (1). Drama-delen er velspillet og dokumentar-delen sober.


Kastratsangere

Når kvinder ikke måtte optræde i kirkekoret, var der andre udveje for at skaffe sopraner. I 1720’rne blev i omegnen af 4000 drenge årligt kastreret i kunstens hellige navn (2).

Eksempel: Kastraten Alessandro Moreschi synger (3).


2jpg

 Jacopo Amigoni (1682–1752): Portræt af Farinelli (Carlo Broschi (1705-1782))


 Faderskabssager


Chaplin blev dømt til at være far til en lille pige til trods for, at Chaplin havde blodtype 0, pigen blodtype B og hendes mor blodtype A. Hvorfor? Jo, pigen havde krøller, og det havde Chaplin også som barn (4). Så pas på med at gemme billeder af dig selv som barn.

Den første nyretransplantation i Danmark

Det er 60 år siden, at et hold i Aarhus gennemførte den første nyretransplantation i Danmark (5).


Vintergæk mod Alzheimer

Vintergæk (Galanthus nivalis) indeholder bl.a. stoffet galantamin. En modificeret version af galantamin har aktivitet i vores nervecellers forbindelser, de såkaldte synapsespalter, hvor stoffet bremser effekten af Alzheimers sygdom og andre relaterede demenssygdomme. Galantamin kan udvindes af vintergæk og også fra andre planter i samme familie med højere koncentrationer af stoffet men fremstilles nu syntetisk (6).

3jpg


Kopsætning

Historie-online har i den ugentlige gennemgang af forskellige museumsgenstande en samling remedier til kopsætning (7).

4jpg

Surgeon applying the method of cupping to a patient. Etching by 

A. Brambilla (1500-1599). (Wellcome Collection, V0016802)


Nostalgi som dødelig sygdom

Nostalgi eller hjemve blev i slutningen af 1600-tallet betragtet som en dødelig sygdom. Den kunne bl.a. udløses af højdeskift, så hvis en person udviklede nostalgi efter at være kommet ned fra sæteren, skulle vedkommende hurtigst muligt bringes op i toppen af kirketårnet. Johannes Hofer (1669-1752) skrev disputats om emnet (Dissertatio medica de nostalgia, oder Heimwehe) [Medicinsk afhandling om nostalgi, eller hjemve] (8).

Originalen findes her (9), og hvis latinen er lidt rusten, så findes en engelsk oversættelse her (10).


ca066991-f459-4331-b9f6-42dcf11eb2b0jpg

Tutankhamons forbandelse

Efter fundet og åbningen af Tutankhamons grav døde flere af deltagerne. Det blev hurtigt skruet op til Tutankhamons forbandelse. DR har en dokumentar i to afsnit om den mulige årsag til disse dødsfald (11).


6jpgTollundmanden i fornemt internationalt selskab

Tollundmanden er kommet i selskab med blandt andre ’Tut’ (12).


Overvægtens historie

Museumsinspektør på Det Grønne Museum, Bettina Buhl, har i Jyllands- Posten en klumme om madvaner, forordning mod ødselhed fra 1783 og overdrevne mængder maveskind (13)


Afguder, arsenik, åreladning og kviksølv

Klaus Larsen gennemgår nogle af lægekunstens mindre heldige behandlinger. ”Humoralpatologien, og ikke mindst åreladningen, blev medicinens arvesynd, idet læger i mere end 2000 år ophøjede Hippokrates til en slags halvgud. De iførte sig hippokratiske skyklapper, mens de rasende forsvarede de antikke dogmer imod enhver nytænkning – i stedet for som Hippokrates at udforske nye, rationelle sandheder.”


7jpg

Wellcome Collection, V0017559

”Det blodspor af patienter, som gennem tiden er omkommet under lægernes åreladning, kan ikke lægges Hippokrates til last. Det mest kendte offer for åreladning var USA's første præsident, George Washington, som døde i 1799, efter at hans læger havde tømt ham for blod i forsøget på at kurere en akut halsbetændelse.”

Hvor meget skulle tappes? Til patienten besvimede, men man skulle observere patienten, for nogle besvimede for tidligt, og så kunne man godt tappe mere (14).


Benamputation som straf i Kina

Man har i Kina fundet to 2500 år gamle grave, hvor de afdøde mangler en del af underbenet. Knoglerne er helet, så de har levet videre efter amputationen. Benamputation var en udbredt afstraffelsesmetode i Kina (15 ) 


8jpg

A Chinese woman sentenced to have her feet cut off is carried to the torturer; the judge is seated behind a desk. The torturer waits with a hand-operated guillotine to cut off the woman's feet. Wood engraving by L. Dumont, 1864, after L. Janet-Langer. (Wellcome Collection, V0041386)


Dementia pugilistica (’Bokserdemens’)

Man har i over 100 år kendt til sammenhængen mellem de hovedtraumer, som boksere pådrager sig, og udviklingen af demens (16). Klaus Larsen skriver: ”Boksning er kort sagt en højrisikosport, som gennem tiden har kostet hundreder af boksere livet. En opgørelse nævner tallet 1604 dødsfald mellem 1890 og 2011 som følge af skader pådraget i ringen. Det er et årsgennemsnit på 13 dødsfald.”


9jpg

Two men boxing, 1887. Collotype after Eadweard Muybridge (1830-1904). 

Wellcome Collection, V0048677

Steno som helgen

Historie-online har en månedlig helgen. Maj måneds helgen er Niels Steensen (17).


De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


 

1 https://play.tv2.dk/serie/det-sindssyge-eksperiment-tv2/1/selvmordet-b1bcbbde-c117-4906-9dbe-7dd3d1d...

2 https://ugeskriftet.dk/nyhed/kastreret-alt-kunsten

3 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Alessandro_Moreschi.ogg

4 https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvem-er-far-til-barnet-det-spoergsmaal-har-altid-skabt-problemer...

5 https://health.medarbejdere.au.dk/display/artikel/fun-facts-om-fakultetet-ingrid-von-staffeldt

6 https://videnskab.dk/naturvidenskab/tak-planterne-for-din-medicin/

7 https://www.historie-online.dk/temaer-9/artikler-51-51/museumsnumre/museumsnumre-75-sneppert-og-kops...

8 https://www.historytoday.com/archive/history-matters/when-nostalgia-was-deadly

9 https://books.google.dk/books?id=90jxDkSsMpQC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&...

10 https://www.jstor.org/stable/44437799 (kræver login gennem bibliotek)

11 https://www.dr.dk/drtv/saeson/tutankhamons-giftige-grav_423083

12 32 astonishing ancient burials, from 'vampire' decapitations to riches for the afterlife | Live Science

13 https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/kommentarer/ECE16927437/klumme-aldrig-har-jeg-set-saa-mege...

14 https://ugeskriftet.dk/nyhed/laegekunstens-afguder

15 https://www.livescience.com/archaeology/2200-year-old-skeletons-with-legs-chopped-off-may-have-recei...

16 https://ugeskriftet.dk/nyhed/bokserdemens-kendt-i-100-ar

17 https://www.historie-online.dk/temaer-9/artikler-51-51/danske-helgener/maj-maaneds-helgen-stenoKære Medlem af Stenoselskabet


Næste møde i Stenoselskabet

Onsdag den 10. april 2024, kl. 19.00.

Professor, dr.med. Troels Staehelin Jensen:

Smerte – og smerteforskning i et historisk perspektiv


abdominal painjpg

 A man in pain receiving medicines from a housemaid. Watercolour by T. Rowlandson (1756-1827). (Wellcome Collection, L0076272)

 

Abort

Rigsarkivet har samlet en ’Kildepakke: Uønsket gravid før og efter den fri abort’.

Gå på opdagelse i kilder og historier om kvinder, der traf skæbnesvangre valg, og om befolkningens holdninger til dem (1,2).


The 29th Nordic Medical History Congress

Vi har modtaget nedenstående forvarsel om nordisk kongres i 2025.

“We now look forward to welcoming you all to Lund, Sweden for the 29th Nordic Medical History Congress.

When: April 23-25, 2025.

Venue: Kulturen at Tegnérsplatsen 6, next to the cathedral in central Lund.

The theme of the 29th Nordic Medical History Congress is ‘Health and Medicine under Pressure – Challenges, Controversies and Collaborations’.

More detailed information, including call for abstract, will be distributed later this spring.

See you in Lund 2025!

/Stefan van der Pals Leander & Jonatan Wistrand

(on behalf of the organizing committee)”


Ugeskriftet fik konkurrence

Fra det første nummer udkom i 1839, anså Ugeskrift for Læger det som sin vigtigste opgave at bringe nyt fra klinikken og lægevidenskaben. Det gik dog trægt med dette i de første år. Og undervejs fik Ugeskrift for Læger hård konkurrence (3).


Barselsfeber 

Var der en læge til stede? Ja, desværre! Dengang fødsler foregik i hjemmet med hjælp fra en jordemor, var barselsfeber en sjælden komplikation. Da fødselshjælpen blev overtaget af læger på hospitalerne, spredte barselsfeberen sig som epidemier. Så behøver jeg vist ikke at trampe mere rundt i hygiejne, hånd- og tøjvask osv. Klaus Larsen har som sædvanlig en god historie (4).

27d4d0f1-4796-4634-805b-7762c5b27448jpg

The birth of the Virgin Mary, her mother Anne washes her hands before being given food and drink by attendants. Photolithograph after a painting by Bernardo Daddi (d. 1350). (Wellcome Collection, V0014987). Bemærk håndhygiejnen!


Polio

Ironlungjpg

Paul Alexander fik polio som seksårig. Han blev lagt i jernlunge – en lukket skal hvori der regelmæssigt skabes et undertryk, som udvider brystkassen og dermed giver en indånding. Kun hovedet stikker ud af stålhylsteret. Han forblev i denne jernkasse i de næste 72 år af livet, men tog dog en juridisk embedseksamen. Han er nu død som 78-årig (5,6).


Florence Nightingale

4562c0d8-9304-4683-95a7-ac12baf1ac0djpg

(Wellcome Collection, V0006578)

Jeg reklamerede for DR’s udsendelse i to afsnit om ’the lady with the lamp’ i nyhedsbrevet fra juli 2023. DR har netop genudsendt disse to udsendelser – jeg har genset dem og finder dem stadig af høj kvalitet og oplysende (7). Se eller gense disse to udsendelser om krig og ødelæggelse, hygiejne, dedikation og passion, viljestyrke, kvindefrigørelse, håbløse militære kommandoveje og meget mere.Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 15.maj 2024 kl. 1900 på Steno Museet med dagsorden i henhold til vedtægten (8).

De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland 1) https://www.rigsarkivet.dk/udforsk/kildepakke-uoensket-gravid-foer-og-efter-den-fri-abort/

2) https://www.historie-online.dk/nyheder-og-aktiviteter-2-2/kom-helt-taet-paa-kvinders-kamp-for-retten...  

3) https://ugeskriftet.dk/nyhed/da-ugeskrift-laeger-fik-konkurrence

4) https://ugeskriftet.dk/nyhed/barselsfeber-en-overhort-advarsel

5) https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/paul-alexander-polio-survivor-who-live...

6) https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_lung  

7) https://www.dr.dk/drtv/episode/florence-nightingale-_-supersygeplejerske_369446

8) https://stenoselskabet.dk/arkiv/index  
27d4d0f1-4796-4634-805b-7762c5b27448jpg

Kære Medlem af Stenoselskabet

Sindssygehospitalet i Middelfart bliver (endnu mere) museum

Tre teams er prækvalificeret til at give tilbud på det nye psykiatrimuseum Mind i Middelfart. De tre er udvalgt blandt 13 indkomne forslag (1).

Telemedicin
Med telefonens opfindelse og udbredelse var telemedicin også opfundet (2).

Skalpel og fleuret

Klaus Larsen har gravet historien om Grete Olsen frem. Hun var Danmarks første plastikkirurg, vandt VM-guld i fægtning, og deltog tre gange i OL for Danmark. »fægtning gælder jo ikke bare om at ramme modstanderen først. Det gælder også om ikke at blive ramt« (3). Ellers må man bare sige, at for kvinder var (er?) det bare op ad bakke.

Går du højt op i decimalerne?
Så er der godt nyt, for decimaltegnet er rykket 150 år tilbage i historien (4).


Årbog 2023 på vej
Tirsdag den 27. februar var jeg på Narayana Press for at godkende blåkopi og matchprint. Årbogen blev trykt i sidste uge, er hos bogbinder i denne uge og udsendes til medlemmerne i næste uge (5).

marts1JPG

Italiensk bronzealder nekropolis
I Norditalien har man fundet en gravplads fra bronzealderen med velbevarede skeletter og gravgaver (6).


Seksualundervisning gennem 100 år
Svensk TV har produceret en udsendelse om seksualundervisning gennem de seneste 100 år – ikke kun i Sverige men også i Europa og U.S.A (7).

Marts2JPG

De venligste hilsner
Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland1) https://www.licitationen.dk/article/view/1081381/sindssygehospital_bliver_museum_disse_tre_kan_vinde...
2) https://ugeskriftet.dk/nyhed/telemedicin-i-150-ar
3) https://ugeskriftet.dk/nyhed/skalpel-og-fleuret
4) https://www.livescience.com/physics-mathematics/mathematics/worlds-oldest-known-decimal-point-discov...
5) https://www.narayana.dk/vinduer-aktuelt/2024/2024-03-03_uge9.php?lang=da
6)
https://www.livescience.com/archaeology/copper-age-necropolis-unearthed-in-italy-contains-skeletal-remains-andstill-sharp-weapons-maybe-from-ancient-warriors
7)
https://www.dr.dk/drtv/se/100-aars-seksualundervisning_432704