Boganmeldelser

Forskellige medicinhistorisk relevante og interessante bogudgivelser er i øvrigt omtalt i det følgende:

Emil Cold 1865-1953.  Læge i Esbjerg - Lægen og mennesket, tiden og stedet.

Af Aja Høy-Nielsen.

"af yderste Vigtighed for det hele Borgersamfunds Tryghed".    Medicinalberetninger og deres anvendelsesmuligheder i  historisk forskning

Redigeret af Gerda Bonderup, Jørgen Mikkelsen og Lisbeth Skjernov.

Science and technology in medicine.  
An illustrated account based on ninety-nine landmark publications from five centuries

Af Andras Gedeon.

Ole Bang - og en brydningstid i dansk medicin

Af Morten A. Skydsgaard


Polio.  Historien om den store polioepidemi i København i 1952

Af Paul Warwicker

De praktiserende læger i Danmark 1800-1910. Træk af det historiske grundlag for almen medicin

Af Nick Nyland

Thomas Bartholin: Anatomihuset i København 1662

Udgivet, oversat og kommenteret af Niels W. Bruun
med en efterskrift om anatomiske teatre i Europa af Hans-Otto Loldrup

Det vidunderlige stof. Erindringer fra Radiumstationen i Århus 1914-2007

Af Birgitte T. Espersen & Anne-Lise Roager


Det uperfekte barn

Redigeret af Lise Funder & Morten A. Skydsgaard

Videnskabens Mand. Fysiologen, formidleren og forsknings- aktivisten Poul Brandt Rehberg

Af Henrik Knudsen

Det hvide snit – Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922‑1983

Af Jesper Vaczy Kragh

Tilbageblik og tankeflugt. Om to mænds samarbejde og samliv

Af  Harald Fuglsang


Icons of Longevity. Luxdorph’s Eighteenth Centure Galllery of Long-livers

Af Lise-Lotte B. Petersen, Bernard Jeune

I fulde åndedrag. En krigskirurgs erindringer

Af Finn Warburg

Kirurgerne og Kirurgien på Århus Amtssygehus. Kirurgisk afdeling P, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Af Finn Hanberg Sørensen

Tuberkulose som folkesygdom – indsats og omkostninger

Af Aja Høy-Nielsen


Dødens Teater – Lægekunsten i Danmark

Af Klaus Larsen

Blod, slim & galde.
Hippokrates om sundhed og sygdom, miljø og klima i antikken

Af Anders Frøland, Simon Laursen

Om heldige valg – Eller hvad frøer, krabber og hajer også kan bruges til

Af Jens Chr. Skou

Køn, kald og kompetencer. Diakonissestiftelsens kvinde-
fællesskab og omsorgsuddannelser 1863‑1955

Af Susanne Malchau Dietz


Før placeboeffekten. Indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin

Af Lars Ole Andersen

For the Health of the Enslaved. Slaves, Medicine and Power in the Danish West Indies, 1803‑1848

Af Niklas Thode Jensen

Medical Museums. Past, present, future.

Af Samuel J.M.M. Alberti, Elizabeth Hallam (redaktører)

Makt og Medisin - Strejftog i medisinens historie fram til 1900
3 Bind

Af Nils Ludvig Dahl