Formand

Ole Sonne
Lektor emer. , dr. med.

I bestyrelsen siden 2009, valgperiode: 2017-2021)

E-mail: olesonne@outlook.com 

Næstformand

Claus Fenger 

Pensioneret overlæge, prof. emer., dr. med.

(Bestyrelsesmedlem i SMHS indtil 2012. Valgperiode 2017-2021)

Kasserer

Tine Skovbjerg
Historiker

(I bestyrelsen siden 2018, kasserer fra 2019, valgperiode 2018 - 2022)

Sekretær

Bodil Brock 
Pensioneret apoteker

(I bestyrelsen siden 2017, valgperiode: 2017-2021)Ørige medlemmer

  • Magne Juhl, pensioneret overlæge, lic. med. (I bestyrelsen siden 2003, kasserer fra 2006-2019, valgperiode 2018-2022)
  • Anne Thomasen, pens. cheflæge, dr. med. (I bestyrelsen siden 2014. Valgperiode 2018-2022)
  • Per Vestergaard, professor emer.  , dr. med. (I bestyrelsen siden 2008, valgperiode: 2016-2020)
  • Preben Hørsted-Bindslev, tandlæge, pensioneret lektor (I bestyrelsen siden 2013. Valgperiode 2017-2021)
  • Frank Mirz, overlæge (I bestyrelsen siden 2004, valgperiode 2016-2020)