Nyhedsbrev August 2023

Kære Medlem af Stenoselskabet

Agurketiden stortrives stadig, og agurkerne har fået rigeligt med væde – men med luppen fremme findes stadig medicinhistoriske historier.

Vi minder om Stenoselskabets udflugt Lørdag den 16. september 2023  til Kellers Minde med efterfølgende frokost på Munkebjerg Hotel. Tilmeldingsfrist 04. september 2023 (1). 

Tilmelding til rundvisning og separat tilmelding til frokost på Munkebjerg til olesonne@outlook.com. Jeg sender en kvittering for modtagelsen, så har du tilmeldt dig men ikke fået kvittering, så er der IT-bøvl, og du bedes venligst prøve igen – evt. på os@fi.au.dk. Indtil videre er vi ni deltagere.


Erindringslejligheden i Den Gamle By

Sidste års udflugt med Stenoselskabet gik til Erindringslejligheden i Den Gamle By. Århus Stiftstidende bringer et portræt af idemanden bag Erindringslejligheden (2).

WCjpg


USA’s problem med abort

USA har alle dage haft et problem med abort, måske fordi det er en mere heterogen befolkning end f.eks. vores hjemlige. Argumenterne for og imod har været meget forskellige og forsøgt at beskytte forskellige grupper af befolkningen og sundhedspersonalet (3).


Koldfeber i Danmark i 1800-tallet

Mathias Mølbak Ingholt gennemgår beskrivelser af koldfeber i Danmark i 1800-tallet for at afklare, om der nu også var tale om malaria (4)? Klaus Larsen har også haft fat i nogle af de samme kilder (5).


 Blodgasanalyse

Vi er så vant til, at blodgasanalyse er lig med Poul Astrup og Ole Siggaard-Andersen, men amerikaneren John W. Severinghaus spillede en stor rolle i udviklingen af elektroderne (6,7,8).


Vasa

Svenskerne har rekonstrueret en kvinde, som blev fundet som skelet på krigsskibet Vasa, da det sank i 1628 (9).

Brainstorm

Videnskab.dk har en podcast-serie om forskellige historiske aspekter af menneskehedens viden om hjernen og sygdomme knyttet til denne samt udviklingen af psykofarmaka med Albert Gjedde som fortæller.

Spørgsmålet om, hvordan man håndterede psykiske lidelser, før psykofarmaka blev tilgængelige, bliver udforsket i denne podcast (10).

De danske brødre Carl og Fritz Lange var blandt de første til at beskrive metallet lithium som lægemiddel og brugte det til at behandle såkaldte ‘periodiske depressioner’ – det, vi i dag kalder bipolar lidelse (11).


Mere om hjernen

DR har en serie med Peter Lund Madsen [Hjerne-Madsen] om hjernens udvikling (12).


Karoline

Psykiatrisk Center Sct. Hans Museums stjerne hedder Karoline Ebbesen (1852-1936). Hun var indlagt de sidste 50 år af sit liv. Anne Dorthe Suderbo har i Bibliotek for Læger tegnet et portræt af patienten og kunstneren (13).


Høkassen – og første verdenskrig

Det er energibesparende at lade risengrøden og simreretterne koge videre i en høkasse. Men alting kræver omhu også inden for mikrobiologien. Rent køkkenteknisk var der også stor forskel på det brændefyrede støbejernskomfurs eftervarme og den abrupte nedlukning for varmen på gasblusset (14).  N.J. Fjord, ansat på KVL, havde gode råd for brugen af høkassen (15).

’N.J. Fjord’ var også navnet på en mindre dansk damper, som blev opbragt af den tyske flåde under Første Verdenskrig. De lagde bi og blev gennemsøgt men blev nødt til at lukke overskydende damp ud. Da de klarede frisag og atter satte damp på kedlerne skete det med en vældig udledning af sort røg. Disse to begivenheder blev spottet af den engelske flåde, som massivt rykkede frem – og hermed var Jyllandsslaget i gang (16).

DRGMjpg

Holocaust forskning i Danmark

Therkel Stræde fratræder sin stilling ved SDU. Der er afskedsforelæsning onsdag den  06. september kl. 18 jf. vedlagte invitation. Tilmelding senest 31. august 2023.

Skrmbillede 2023-08-21 kl 171238png


De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland 1.  https://stenoselskabet.dk/m%C3%B8der/index
 2. https://stiften.dk/navne/erindringsformidlingens-idemand-fylder-70-aar-minderne-er-ikke-vaek-de-skal...
 3. https://ugeskriftet.dk/nyhed/abort-i-usa-en-lang-historie-om-magtkamp-kaos-og-forvirring
 4. https://www.cambridge.org/core/journals/medical-history/article/an-ordinary-malaria-intermittent-fev...
 5. https://ugeskriftet.dk/nyhed/epidemien-der-gik-under-radaren
 6. https://www.youtube.com/watch?v=lyQz773bU8c
 7. https://anesthesia.ucsf.edu/news/john-severinghaus-pioneer-anesthesia-and-medicine-has-passed-away-m...
 8. https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/135/4/555/117106/John-W-Severinghaus-M-D-1922-to-2021  
 9. https://www.livescience.com/archaeology/woman-who-died-in-deadly-vasa-warships-wreck-400-years-ago-r...
 10. https://videnskab.dk/krop-sundhed/affoeringsmidler-aareladning-og-borehuller-i-kraniet-saadan-tackle...
 11. https://videnskab.dk/krop-sundhed/lange-broedrenes-lithium-behandling-banede-vejen-for-moderne-psyko...
 12. https://www.dr.dk/drtv/serie/historien-om-menneskehjernen_392034
 13. https://ugeskriftet.dk/bfl/haenderne-vinder-sandheden-hjem
 14. https://eavis.lokalavisen.dk/p/aarhus-nord/02-08-2023/r/12/22-23/2653/1043055
 15. https://da.wikipedia.org/wiki/N.J._Fjord
 16. https://www.seawarmuseum.dk/Ny-Viden--Artikler/S%C3%B8krigen-under-WW1/Jyllandsslaget