Efterårsprogram 2023

Programmet til download:


Lørdag 16. september 2023, kl. 10.30


Udflugt til Kellers Minde, De Kellerske institutioner i Brejning

H.O.Wildenskovsvej 10, Brejning, 7080 Børkop.

Program: Vi mødes til rundvisning på museet kl. 10.30 efterfulgt af en tur rundt i det smukke landskab med de flotte bygninger.

Stenoselskabet betaler entre og rundvisning på Kellers Minde – et fantastisk flot museum.

Den efterfølgende frokost på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle er for egen regning.

Tilmeldingen skal indeholde dels deltagelse i museumsbesøget med navn på deltagere og dels deltagelse i den efterfølgende frokost på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, ligeledes med navn på deltagerne.

Tilmelding til formanden på olesonne@outlook.com senest 4. september 2023.


Onsdag 11. oktober 2023, kl. 19.00

Foredrag ved Allan Flyvbjerg, læge og tidl. direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen:

100 års insulineventyr i Danmark


Insulin: En hundredårig fødselar med afgørende betydning for personer med diabetes og det danske samfund.


Niels Steensens Hospital, Hagedorn og en sengestue.Onsdag 22. november 2023, kl. 19.00

Foredrag ved Jakob Kristian Jakobsen, overlæge, klinisk lektor, PhD, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital:

Novembers (jule)foredrag i Stenoselskabet byder på blod under tryk i aflange strukturer, men måske også en digression ud i andre miksturer.

Historien bliver gæst 

både som kildebaseret beretning og kulørt anekdote, 

og har Selskabet smilet skævt eller klukket et grin til sidst, 

har hunden givet pote.

Nissen er med, fordi den er lusket,

og katten kigger forbi, fordi den er pjusket.

Er ulykken ude,

kan man vel slå en knude.

Om den er gordisk nuvel?

Kom endelig forbi og døm selv.

 

Efter foredraget er der julebuffet med lidt godt til ganen og maven.


Forårsprogram 2023

Programmet til download:


 Foredrag flyttet fra Efterårsprogrammet 2022

Onsdag den 18. januar 2023, kl. 19.00

Foredrag ved Albert Gjedde, prof. emer., dr. med.: 

Nobelprisfejltagelser


Lægen Johannes Fibiger fik i 1927 tildelt Nobelprisen i medicin for sin kræftforskning. Det viste sig senere, at resultaterne og konklusionen om årsagen til udvikling af en bestemt kræftform i hans forskning ikke var korrekte, hvorfor man senere i forskningen så tildelingen som uberettiget.


Foredraget efterfølges af NYTÅRSTAFFEL i stedet for  Julehyggemøde.Onsdag den 08. februar 2023, kl. 19.00

Foredrag ved Therkel Stræde, lektor i samtidshistorie ved Syddansk Universitet med speciale i nazismens historie og Holocaust:


Medicinforsøg i Nazi-Tyskland


Trykkammer- og hypotermiforsøg, store epidemiologiske forsøgsrækker og Josef Mengeles arvebiologiske forskning er berygtede, men langtfra de eneste, nazistiske læger lavede i koncentrationslejrene. I Auschwitz udførte mere end 30 SS-læger eksperimenter, som påførte tusinder af sagesløse fanger smerte, invaliditet og død, og det samme forekom i alle større koncentrationslejre. Ofrene var efter nazismens biologistiske ideologi ”racemæssigt mindreværdige” og uden ret til at leve. Nogle forsøg var fusk, andre var teknisk så gode, at deres resultater blev brugt længe efter krigen. Men var det OK, etisk set? Therkel Stræde vil give et overblik over de nazistiske menneskeforsøg og diskutere, hvad der motiverede læger til at se bort fra lægeløftet og enhver medicinsk etik.

Fra trykkammerforsøgene i KZ Dachau 1942:   Stillbillede fra film, optaget af gerningsmændene

Prof. Carl Clauberg (Kiel) undersøger en forsøgsperson (fange).  Clauberg ledede sterilisationsforsøgene i KZ Auschwitz 1942-45.


Onsdag den 15. marts 2023, kl. 19.00

Foredrag ved Jesper Brandt Andersen, Speciallæge:

Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog


Niels Stensen er en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde naturvidenskabsmænd. Gennem 350 år har han fascineret og inspireret både fagfolk og lægfolk i ind- og udland. I løbet af et enkelt årti – 1660´erne – gjorde Stensen i kraft af sine enestående evner til iagttagelse og analyse og sin anvendelse af stringent videnskabelig metode en perlerække af nye opdagelser inden for anatomi, zoologi, geologi og krystallografi.

Foredraget kaster med udgangspunkt i foredragsholderens nye omfattende biografi om Niels Stensen lys over Niels Stensens naturvidenskabelige indsats, baggrunden for hans imponerende karriere og årsagerne til hans konversion til katolicismen, som fik ham til at forlade naturvidenskaben til fordel for teologien.


Onsdag den 26. april 2023, kl. 19.00

Generalforsamling

 Generalforsamling 26 . april 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning for 2022
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022 og fastsættelse af kontingent for 2024
  4. Valg til bestyrelsen a. Efter turnus er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023
  5. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Bruun Schmidt)
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

i henhold til standardvedtægten efterfulgt af foredrag ved:


Kurt Rasmussen, fhv ledende overlæge, Arbejdsmedicin, Universitetsklinik, Regionshospitalet Gødstrup:

Arbejdsmedicin - i krydsfeltet mellem medicin og politik


I 1950-1970’erne skete der en voldsom udvikling af industrien med et tilhørende pres på arbejdsmiljøet, blandt andet med indførelsen af farlige stoffer i produktionen. Malersyndromet, hjerneskade forårsaget af opløsningsmidler, blev en af tidens mest omtalte sygdomme. Arbejdsmedicinen i Danmark blev født ud af denne udvikling, drevet i starten af et samarbejde mellem fagforeninger og kritiske lægestuderende og yngre læger. Senere har faget udviklet sig til et almindelig anerkendt videnskabelig baseret speciale. Foredraget vil belyse denne udvikling og gives af en af denne rejses aktører.