Efterårsprogram 2021

Møderne afholdes i Planetariet, Stenomuseet, Aarhus

Efterårsprogrammet kan downloades som pdf fil:


Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19.00

Foredrag ved Morten Arnika Skydsgaard, museumsinspektør, Stenomuseerne:
Hænderne over dynen! - Onani og menneskets seksualitet gennem 300 år

Både Søren Kierkegaard og H.C. Andersen kæmpede med en ustyrlig kønsdrift, som var stærkt reguleret i 1800-tallet. Dengang måtte børn slet ikke have en seksualitet og kønsdriften måtte for alt i verden ikke vækkes til live. Drenge og pigers berøringer af underlivet kunne være skæbnesvangre og gøre den unge til ”onanist” og vanemisbruger, som kunne blive blind, få svagelige børn og i værste fald dø som ganske ung. Museumsinspektør og læge Morten Arnika Skydsgaard fortæller om menneskets seksualitet og onani igennem tiden og har netop udgivet Tænkepausen Onani, som er den første bog om onaniens historie i Danmark.


Onsdag den 10. november 2021, kl. 19.00

Generalforsamling for 2020 og 2021 i henhold til standarddagsorden jf. vedtægterne.

Indkaldelse til generalforsamling Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland
Stenomuseets planetarium onsdag den 10. november 2021 kl. 19.00
Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020, samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen har tilladt sig den frihed at fastsætte kontingentet for 2021 til kr. 0 uden om generalforsamlingen.
  4. Valg til bestyrelse: På valg 2020: Per Vestergaard og Frank Mirz (begge villige til genvalg).  På valg 2021: Claus Fenger (ønsker ikke genvalg), Bodil Brock, Preben Hørsted Bindslev, Ole Sonne (alle villige til genvalg). Magne Juhl ønsker at udtræde af bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt
Med venlig hilsen
Ole Sonne, formand


-o0o-

Foredrag ved Klaus Larsen, journalist ved Ugeskrift for Læger og forfatter til flere bøger om medicinens historie:

Lægerne og Danmarks modstandskamp

Klaus’ bog, ”Krigere uden våben”, er fortællingen om den markante rolle, lægerne spillede i modstandsbevægelsen. Hvad motiverede dem? Hvorfor var hver ottende læge i Danmark aktiv i modstandskampen? Hvad betød lægernes indsats?

Og ikke mindst: Hvilke etiske dilemmaer stillede kampen en læge over for? Og så var der tiden efter besættelsen: Debatten om lægehjælp (eller ej) til de tyske civile flygtninge. Spørgsmålet om retsopgøret, hvor psykiatere nærmest blev en del af den dømmende magt; om henrettelserne af landssvigerne, hvor læger skulle assistere på retterstedet. Opgøret med de (forholdsvis få) læger, der gik nazisternes ærinde.

Hør foredraget, mød forfatteren, og få mulighed for at købe bogen med rabat.Onsdag den 8. december 2021, kl. 19.00

Foredrag ved René Flamsholt Christensen, læge, M.Sc.:

Peter Ludvig Panum – en nu glemt pioner

Smittekæder, inkubationstid og isolation; ord som nu er blevet en del af alles ordforråd. Den, der skabte den moderne sammenhæng i forståelsen af smitte, hed Peter Ludvig Panum. Det skete med udgangspunkt i, at han som nyuddannet læge i 1846 blev sendt til Færøerne, der var ramt af en svær mæslinge-epidemi.

Efterfølgende blev Panum mere optaget af fysiologiens muligheder, og efter 11 år som professor i Kiel overtog han i 1864 lærestolen i København. Inden sin død i 1885 skabte han en anselig videnskabelig produktion, der placerede ham som Danmarks mest betydningsfulde, men nu glemte, medicinske videnskabsmand.

-o0o-

Efter mødet lidt ost, spegemad og vin.