Nyhedsbrev Juni 2024

Kære Medlem af Stenoselskabet

Efterårets program i Stenoselskabet
Reserver allerede nu datoerne
Lørdag den 7. september 2024: Udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.
Onsadg den 09. oktober 2024: Carsten Kock-Jensen: Historien bag akut medicin.
Onsdag den 27. november: Rikke Damkjær Maiburg forelæser om fødselshjælp gennem tiderne. Et mere detaljeret program udsendes senere.


Tollundmanden
Tollundmanden har været en tur i bil fra Silkeborg Museum til Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet for at blive skannet i superhøjopløsning i en mikro CT-skanner (1). Han er nu vendt tilbage til sin sædvanlige glasmontre i Silkeborg. 

TollundJPG

Bogtorsdag i Aarhus

Det Kongelige Bibliotek (Aarhus) og Aarhus Universitetsforlag holder gennem semestermånederne en månedlig sammenkomst i bibliotekshaven på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Det er en hyggelig og uformel sammenkomst med forfatternes præsentation af eget værk ledsaget af et glas bobler og snacks. De præsenterede bøger fremgår af forlagets facebookopslag (2). Forårets sidste sammenkomst præsenterer bl.a. Per Vestergaards fjerde bind i serien om psykiatriens historie. Det foregår torsdag den 06. juni 2014, kl. 16.


Var Beethoven tungmetalforgiftet?
Beethovens hår indeholder ekstreme mængder af bly, arsen og kviksølv, som måske har bidraget til hans dårligdomme (3).
 
BeethJPG


Medicinhistoriens historie
Klaus Larsen er dykket ned i medicinhistoriens historie, som lider under manglende bevågenhed fra regering og universiteter, men til alt held ikke blandt sundhedspersonale og lægfolk (4). Stor tak til vores trofaste medlemmer!


Grønlandske mumier vender hjem
Efter 95 år på Harvard vender grønlandske mumier hjem. Og hjem er med mellemlanding på Retsmedicinsk Institut i København, indtil Grønland får egnede faciliteter til selv at huse dem (5).


Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Danskernes Historie Online – Danske Slægtsforskeres Bibliotek – rummer en sand guldgrube af indscannede bøger, bl.a. nogle gamle udgaver af Dansk Medicinhistorisk Årbog. Gå ind på hjemmesiden https://slaegtsbibliotek.dk/ og brug søgefeltet. Søges på ’medicinhistorisk’ får du blandt meget andet årbøgerne fra 1972, 1973 og 1975, som vi ikke selv har på vores hjemmeside. Søges på ’lægestand’ fås de fleste, om ikke alle, udgaver af Den danske Lægestand. Tilsvarende kan findes fortegnelser over tandlæger og dyrlæger.

Med ønsket om en god sommer
sendes de venligste hilsner
Ole Sonne
Formand for Stenoselskabet
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


1) https://health.au.dk/display/artikel/tollundmandens-hoved-scannet-paa-aarhus-universitet
2) https://www.facebook.com/events/820115786155402/?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaign=a31882cc40- EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_26_03_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a18ca47494-a31882cc40- 168693766
3) https://www.livescience.com/archaeology/heavy-metals-in-beethovens-hair-may-explain-his-deafness-stu... https://academic.oup.com/clinchem/advancearticle/doi/10.1093/clinchem/hvae054/7651113?login=false
4) https://ugeskriftet.dk/nyhed/medicinhistorie-et-omtumlet-fag
5) https://knr.gl/da/nyheder/i-dag-bliver-groenlandske-mumier-leveret-tilbage