Nyhedsbrev Oktober 2022

Kære Medlem af Stenoselskabet


Næste møde i Stenoselskabet

Vi minder om vores næste møde på Stenomuseet onsdag den 12 oktober 2022 kl. 18.55.

Her vil Per Fink, ph.d., dr.med., professor, cheflæge, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, indvie os i det komplicerede emne: Hvor blev hysteri og hypokondri af? Fra egyptiske papyrusruller til nutiden. Hysterien, neurostanien og hypokondriens fascinerende historie.

1jpg

Hypokondri, hysteri og tilgrænsende lidelser, har en meget lang og broget historie, der går flere tusinde år tilbage. I dag anvender vi ikke længere disse betegnelser, så hvor er de blevet af? Der vil blive givet en gennemgang af deres fascinerende historie, en historie der giver et centralt indblik i både den kirurgiske og den medicinske historie.

Kom i god tid, for vi begynder lidt tidligere end sædvanligt, så Per Fink kan nå sit fly til Oslo.


Web-udstillinger

Det er egentlig en to år gammel nyhed: Vejle Stadsarkiv har i samarbejde med VejleMuseerne produceret web-udstillinger om pest, kolera, den spanske syge og tuberkulose (1).

Steno-nyhed-OKT-2022cjpg

Digitalis

Forskerzonen har en artikel om fingerbølplantens nyttige, helbredende men giftige indhold af digoxin (2).


Aarhus Universitet indstillet til fredning

Aarhus Universitet er indstillet til fredning (3). Universitetet har hidtil modsat sig denne hæder, da det vil vanskeliggøre nødvendige ombygninger. Krav til arbejdsmiljø kræver ofte større bygningsændringer, og de vil blive vanskeligere at gennemføre specielt for de våde fakulteter.

Tandlægeskolen er en del af den foreslåede fredning, så i vedhæftede henvisning gives et tilbageblik til indvielsen med Frederik 9. i admiralsuniform med cigaret i hånden på en behandlerstue (4).


De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

  Steno-nyhed-OKT-2022ajpg

Stenomuseet. (Foto: Lars Kruse, AU Foto)


Steno-nyhed-OKT-2022bjpg

Efterår i Ullerup Skov, Hundested søndag 02 OKT 2022 (Foto: Ole Sonne)


1) https://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/om-os/nyheder/nye-webudstillinger-smitsomme-sygdomme/
2) https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/dette-giftstof-tog-naesten-livet-af-james-bond-inspir...
3) https://stiften.dk/artikel/aarhus-universitet-indstillet-til-fredning-efter-flere-%C3%A5rs-diskussio...
4) https://health.medarbejdere.au.dk/display/artikel/fun-facts-om-fakultetet-tandlaegeskolen