Nyhedsbrev Marts 2022 (1)


Kære Medlem af Stenoselskabet


Næste møde i Stenoselskabet

Onsdag den 09. marts 2022 kl. 19.00 vil lektor emer. Bernard Jeune, holde foredrag med titlen: 

Længelevere i fortid og nutid. 

Fra Luxdorphs Icones Longævorum til Jeanne Calment og hendes efterfølgere.


DR har taget hul på sæson to med Eske Villerslev

https://www.dr.dk/drtv/saeson/dna-detektiven_278413


Covid-19 gratis e-bog

Aarhus Universitetsforlag har udgivet en bog om, at Danmark på skoleområdet faktisk klarede sig igennem nedlukningerne med hjemmeundervisning med skindet på næsen qua vores i forvejen digitale parathed. Bogen er frit tilgængelig som e-bog (pdf) på Forlagets hjemmeside:

https://unipress.dk/udgivelser/s/skolen-under-coronapandemien/?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaig...


Jennerjpg

 Edward Jenner vaccinerer patienter i ‘the Smallpox and Inoculation Hospital at St. Pancras’. Patienterne udvikler fysiske træk fra køer. Farvelagt ætsning af James Gillray (1756-1815) fra 1802. (Wellcome Collection, M0005398)


Lighthouse 2.0

Og undskyld, for det nærmer sig en føljeton med Lighthouse 2.0 i forskellig lyssætning. Men nu får du bygningen med en varm hilsen fra Aarhus Ø til et hårdtprøvet centraleuropæisk folk, for i disse dage lyser Lighthouse 2.0 op i Ukraines nationalflags farver. Erobringskrig i Europa er til alt held ikke hverdagskost, men den igangværende er bestialsk ud over alle grænser (tilsyneladende også uden for kriges regelsæt).

lighthouse03jpg

(Foto: Ole Sonne)


De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland