Nyhedsbrev Maj 2022

Kære Medlem af Stenoselskabet

Dette nyhedsbrev er formentlig det sidste inden generalforsamlingen og det afsluttende møde i Stenoselskabet i forårssemestret.

 

Næste foredrag i Stenoselskabet

Onsdag den 18. maj 2022, kl. 19.00

Generalforsamling i henhold til vedtægterne (1).


Efterfulgt af foredrag ved Mette Bøgh Jensen, 

Museumsinspektør, Skagens Kunstmuseer:

Det er sygt!

Sundhed & sygdom i 1800-tallets nordiske kunst.

Gennem tiden har der været forskellige måder at skildre det syge menneske på. Dette foredrag vil sætte fokus på den syge pige, en figur der bl.a. dukker op i billedkunsten i anden halvdel af 1800-tallet. Her er der bl.a. flere nordiske kunstnere, der maler syge sengeliggende piger, f.eks. Michael Ancher, Christian Krogh, Edvard Munch, Jenny Nyström og Helene Schjerfbeck. 

Bertha Wegmann: Et sygt barn (1873).

2jpg

Foruden billedkunsten optræder den syge pige mange andre steder i samtidens visuelle kultur og skrevne medier, og hun er dermed ikke kun et billedkunstnerisk fænomen. Værkernes titler afslører ikke for beskueren hvilke sygdomme, der er tale om, men hvordan skal man så tolke kunstnernes fascination af dette motiv? Samtidig med skildringerne af de syge piger begynder der at dukke andre værker frem, hvor det er den sunde og raske barnekrop, der er i fokus. Foredraget vil også se nærmere på, hvordan den sunde krop skildres i billedkunsten.Slotte til idioter

VejleMuseerne viser frem til april 2023 en udstilling om omsorg, racehygiejne og dem, der ikke passer til samfundets normer. Udstillingen er afgrænset til: Menneskene i den danske åndssvageforsorg 1899-1957 (2).

1jpg


Længelevere 

Som opfølgning på Bernard Jeunes foredrag i Stenoselskabet om længelevere kan nævnes, at Århus Stiftstidende har en artikel om Drakenberg (3) og verdens længstlevende, Kane Tanaka, er død 119 år gammel (4).


Den danske nazilæge i Buchenwald

DR har en udsendelse om Carl Værnet (5). Hjemmesiden har links til andre udsendelser om anden verdenskrig.


Efterårets program

Vi udsender senere et mere detaljeret program, men allerede nu kan vi afsløre datoer og emner.

  • 10 september 2022: Udflugt: Erindringslejligheden i Den gamle By
  • 12 oktober 2022: Per Fink: Indbildt syge
  • 30 november 2022: Albert Gjedde: Nobelprisfejltagelser. Efterfulgt af traditionel julekomsammen (forudsat Covid-19 tillader dette)De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet 

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland


P.S. Stenoselskabet har modtaget nedenstående invitation fra Netværk for Nazisme- og Holocauststudier, som hermed viderebringes til orientering. 

Husk tilmelding til therkel@hist.sdu.dk senest 09 MAJ 2022.


 (1) https://stenoselskabet.dk/arkiv/index

(2) https://www.vejlemuseerne.dk/udstillinger/slotte-til-idioter/  

(3) https://stiften.dk/artikel/vandrehistorien-danmarks-f%C3%B8rste-realitystjerne-blev-146-%C3%A5r-og-e...

(4) https://jyllands-posten.dk/international/asien/ECE13950375/verdens-aeldste-er-doed-som-119aarig-noed...

https://stiften.dk/artikel/verdens-%C3%A6ldste-er-d%C3%B8d-som-119-%C3%A5rig-n%C3%B8d-livet-til-det-...

(5) https://www.dr.dk/drtv/program/den-danske-nazilaege-i-buchenwald_279022  Skrmbillede 2022-05-04 kl 191253png