Nyhedsbrev April 2023

 Kære Medlem af Stenoselskabet

Næste møde i Stenoselskabet – og generalforsamling

Onsdag den 26. april kl. 19.00 har vi generalforsamling efterfulgt af foredrag ved Kurt Rasmussen:

Arbejdsmedicin - i krydsfeltet mellem medicin og politik.


Apropos møder i Stenoselskabet

Vi skal nok en del år tilbage for at opleve et foredrag illustreret med lysbilleder. Som bekendt kan et lysbillede vende på otte forskellige måder i projektoren, hvoraf kun én er korrekt. Her er lidt om lysbilledets historie (1).


 Medicinsk Museion

Skrmbillede 2023-04-11 kl 074717png

 ”Bevarede dele af det menneskelige legeme, fra inderst til yderst, udgør en helt særlig og unik del af samlingerne på Medicinsk Museion. Fikserede i konserverende væsker, står organer og kropsdele i forseglede glas, og kasser med kranier og knogler på magasinets mørke hylder. Nogle af dem er eksempler på det normale og raske, mens andre vidner om, hvordan sygdomme, skader eller vold påvirker kroppen, og hvordan resultater af den unormale udvikling i fosterstadiet kan have fatale konsekvenser.” Læs mere her (2).

Sprogø og Livø

Lidt mere om disse to ’isolationsfængsler’ (3,4,5,6,7)

Professor i historie Poul Duedahl har sammen med museumsinspektør Maria Clement Hagstrup, Vesthimmerlands Museum, for nylig udgivet bogen Afvigernes ø, om de mandlige patienter/indsatte/ beboere på Livø (8,9).

Spiralkampagnen

Danske læger i Grønland opsatte spiral på kvinder og piger helt ned til 13 år. Op mod halvdelen af de fødedygtige grønlandske kvinder og piger fik fra slutningen af 1960'erne til midt i 1970'erne opsat spiral, mange tilsyneladende uden at give samtykke. Og det fik store konsekvenser for kvinderne og for Grønland. Men hvem satte kampagnen i gang og hvorfor? DRLYD har en podcastserie om dette skumle emne (10).

Vejen til den nuværende abortlovgivning

Journalisterne og historikerne Sarah von Essen og Dorthe Chakravarty skildrer i podcast-serien "Retten til abort – en frihedskamp" seksualitetshistorien fra slutningen af 1800-tallet og frem til lovgivningen om fri abort i 1973, en serie i ni afsnit (11).

Steno Museet

I september 2021 vandt Science Museerne den internationale museumspris UMAC-AWARD for udstillingen Videnskab er lidenskab til trods for, at udstillingens kronjuvel er et kontor med 400 ringbind, linoleumsgulv og lysstofrør i loftet (Skous kontor), som det fremhæves i denne artikel om hædringen (12).

Fra Ugeskrift for Læger

Klaus Larsen, som har holdt foredrag i Stenoselskabet, har en række historiske artikler på Ugeskrift for Lægers hjemmeside. Blandt andet om:

  • Christian 4.s sygdom og død (13)

  • Da jøder fik akademisk adgang (14)

  • Koleraepidemien i Hamburg i 1892 (15)

  • Balladen om PFAS stofferne (16)

  • Briller (17)


Niels Stensen symposiet

Videnskabernes Selskab afholdt et symposium om Niels Stensen 21 MAR i år, hvor blandt andre Jesper Brandt Andersen holdt foredrag om Stensens medicinsk-relevante opdagelser (18). Videnskabernes Selskab lover på deres hjemmeside, at der skulle være tilgængelige videoer af oplægsholdernes præsentationer, men i skrivende stund synes dette desværre endnu ikke tilfældet (19).

Skrmbillede 2023-04-11 kl 074732png

Efterfølgende var der udflugt til Det kongelige Bibliotek med forevisning af tidlige trykte eksemplarer af Stensens værker og nogle håndskrifter.

2ac4cb63-ccee-4268-b00e-a36a194d4503png


Danske læger i kamp mod nazismen

På DRTV kan man se en udsendelse af Lasse Spang Olsen om danske lægers indsats under anden verdenskrig (20). Det faktum, at læger og hospitaler havde særlige muligheder og privilegier, udnyttede man ihærdigt til stor skade for besættelsesmagten.


Dansk Medicinhistorisk Årbog 2022

- er nu anmeldt på historie-online (21).De venligste hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet 

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og JyllandSkrmbillede 2023-04-11 kl 074622png


1) https://www.bolius.dk/lysbilleder-og-lysbilledfremviser-hvor-blev-de-af-98204 

2) https://www.magasinetmuseum.dk/den-ubekvemme-krop/

3) https://www.magasinetmuseum.dk/skamplet-og-foregangsland-paa-samme-tid/

4) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE15263163/partier-vil-give-undskyldning-til-piger-fra-anstalt-p... 

5) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE15272682/undskyldning-er-paa-vej-til-tidligere-anbragte-i-saer... 

6) https://www.dr.dk/lyd/p1/et-minusmenneske

7) https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2023-01-01-05-00-21

8) https://gad.dk/afvigernes-oe

9)  https://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/sundhed-sygdom/afvigernes-oe

10) https://www.dr.dk/lyd/p1/spiralkampagnen

11) https://player.fm/series/dorthe-chakravarty/rta-intro-retten-til-abort-en-frihedskamp

12) https://www.magasinetmuseum.dk/videnskab-er-ogsaa-lidenskab/

13) https://ugeskriftet.dk/nyhed/christian-4s-sygdom-og-dod

14) https://ugeskriftet.dk/nyhed/da-joder-fik-akademisk-adgang

15) https://ugeskriftet.dk/nyhed/doden-fra-floden

16) https://ugeskriftet.dk/nyhed/balladen-om-teflon-toksinet

17) https://ugeskriftet.dk/nyhed/han-opfandt-brillerne-gud-tilgive-ham

18) https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Steno 

19) De to fotografier på denne side: Ole Sonne.

20 https://www.dr.dk/drtv/program/danske-laeger-i-kamp-mod-nazismen_366594

21 https://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/sundhed-sygdom/dansk-medicinhistoriske-aarbog-2...