Nyhedsbrev April 2022

Kære Medlem af Stenoselskabet


Næste foredrag i Stenoselskabet

Onsdag den 18. maj 2022, kl. 19.00. Generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Efterfulgt af foredrag ved Mette Bøgh Jensen, Museumsinspektør, Skagens Kunstmuseer:

Det er sygt! Sundhed & sygdom i 1800-tallets nordiske kunst.

Englens KysJPG

Gennem tiden har der været forskellige måder at skildre det syge menneske på. Dette foredrag vil sætte fokus på den syge pige, en figur der bl.a. dukker op i billedkunsten i anden halvdel af 1800-tallet. Her er der bl.a. flere nordiske kunstnere, der maler syge sengeliggende piger, f.eks. Michael Ancher, Christian Krogh, Edvard Munch, Jenny Nyström og Helene Schjerfbeck. Foruden billedkunsten optræder den syge pige mange andre steder i samtidens visuelle kultur og skrevne medier, og hun er dermed ikke kun et billedkunstnerisk fænomen. Værkernes titler afslører ikke for beskueren hvilke sygdomme, der er tale om, men hvordan skal man så tolke kunstnernes fascination af dette motiv? Samtidig med skildringerne af de syge piger begynder der at dukke andre værker frem, hvor det er den sunde og raske barnekrop, der er i fokus. Foredraget vil også se nærmere på, hvordan den sunde krop skildres i billedkunsten.


Petergruppen i Anden Verdenskrig
Folkeuniversitetet i Aarhus har en radioudsendelse om Petergruppens likvideringer under Anden Verdenskrig, herunder at læger var overrepræsenteret blandt deres ofre. Teknisk er udsendelsen en katastrofe, da tilrettelæggeren åbenbart mener, at et interview på en meget trafikeret gade med højtråbende skolebørn giver en levende baggrund og uden kendskab til, at det faktisk er muligt at købe retningsbestemte mikrofoner. Søren Tange Rasmussen – Museumsinspektør i Den Gamle By og daglig leder af Besættelsesmuseet i Aarhus – giver til trods for manglende teknik en god forklaring på Petergruppens grusomheder (1).
Se Jeune et al.’s artikel om lægemordene i Odense i Dansk Medicinhistorisk Årbog 2015 s. 153 (2).

Dræbersygdomme
DR har en serie på fire udsendelser med blandt andre Lone Simonsen om dødelige sygdomme (3). En af sygdommene er kopper, som var dræbende, men som også gav blindhed for nogle af de overlevende. Se Jesper Froms indlæg i Dansk Medicinhistorisk Årbog 2021 om blindesagen (s. 147).

Friedrich-Loeffler-Institut

VetLab1JPG

Friedrich-Loeffler-Institut (4) er Tysklands veterinære serumlaboratorium svarende til det hedengangne anlæg på Lindholm. Filmen på YouTube handler ikke kun om svinepest og mund- og klovesyge, men også om virusforskningens historie tilbage til Robert Koch. En del af filmen handler om SARS-CoV-2’s mulighed for at have husdyr som reservoir. Derfor er Danmark nævnt med vores mink, som blev smittet af mennesker og smittede tilbage til mennesker.

VetLab2JPG
Link til video


Årbog 2021
Årbogen for 2021 er desværre meget forsinket. Den blev indleveret på Erhvervspostkontoret i Aarhus MAN 28 MAR, så du burde på nuværende tidspunkt have modtaget dit eksemplar. Undskyld! Der er mange årsager til forsinkelsen, men svigt i redaktionen, manglende leverance af figurer, og endelig Covid-19 blandt trykkeriets medarbejdere er nogle af forklaringerne. Det er også blevet væsentlig dyrere at trykke bøger – ikke kun for os, men generelt – papirprisen er steget og transport fra trykkeri til bogbinder og tilbage og fra trykkeri til os har været på himmelflugt (5).

Havfruer
Hvis du er interesseret i havfruer, er her en henvisning til undersøgelsen af en japansk havfrue. Artiklen har links til andre havfruer med tilsvarende interessante analyser (6).

Ukraine
Og til slut det alvorligste emne i disse dage: en erobringskrig i Europa, hvor det tilsyneladende gælder om først at smadre det land, man ønsker at erobre, så man kan overtage en selvskabt ruinhob??!
UkraineJPG
Rådhustårnet i Aarhus er i solidaritet med den hårdtprøvede ukrainske befolkning oplyst i de ukrainske farver. Og gadelygterne i Musikhusparken lige så.
Mange af verdens førende koncerthuse har indledt deres koncerter med at spille den ukrainske nationalhymne (7) ofte fulgt op af projektørernes farvesætning i blåt og gult( 8). Hvor musikerne i Katowice i  Polen, Philharmonie de Paris, Royal Albert Hall og New York Philharmonikerne står op i fineste dress under afspilningen (9), så sidder Det kongelige Kapels musikere henslængt i joggingtøj (10)!

Mere om Ukraine
men ikke om den nuværende inhumane krig og humanitære katastrofe. Nej, om vaccineproduktion i Lviv. Rudolf Stefan Jan Weigl (11) (1883-1957) udviklede en noget utraditionel vaccine mod plettyfus (12).

Hospitalstog
Anæstesiolog Ernest Helge Svane MacIntyre har stillet borgerforslag om indretning af et hospitalstog til behandling og evakuering af sårede, fødende og andre patienter fra Ukraine og fremtidige katastrofer (13). Havde vi haft toget i 2020 havde det også været lettere at flytte Covid-19-patienter mellem de europæiske lande i takt med, at forskellige regioners behandlingskapacitet blev løbet over ende. Så en god idé nu men også på længere sigt. Jutlandia på skinner! Dette kan ses som en forlængelse af et beslutningsforslag fra 1999 om etablering af et hospitalsskib ”Jutlandia II” (14) til indsættelse i Balkankrigen. Hospitalsskibet blev aldrig til noget. Dengang sendte vi i stedet soldater og F16! Så man kan håbe på bedre held denne gang. Der havde også været brug for et sådant tog i 2020, så det havde været lettere at flytte Covid-19-patienter rundt mellem de europæiske lande, så det vil under alle omstændigheder være en god ide at have toget. Og det er vigtigt, at indretningen ikke skal overlades til smarte arkitekter men til sundhedspersonale – ellers kommer det aldrig til at fungere.

Indbrud i biler
Universitetsparken har gennem længere tid været forskånet for indbrud i parkerede biler. Nu er scootermanden atter ”erhvervsaktiv”.

ScooterJPG

Derfor lad ikke noget af værdi være synligt, og læg ikke tæpper og lignende, så det ser ud som om, de dækker over noget af værdi. Han er ublu og prøver sig gerne frem.


De venligste hilsner
Ole Sonne
Formand for Stenoselskabet Medicinhistorisk Selskab
for Fyn og Jylland

PS! En invitation fra Netværk for Nazisme- og Holocauststudier nedenfor


(1)  1 https://www.radio4.dk/program/kraniebrud/?id=voldens-rpetergruppen_ep_01_03_22&utm_source=Folkeu... be5231ad3e-188605133 (2) https://files.builder.nu/8a/e7/8ae7603b-1ec6-4142-a50d-0a57baa6d207.pdf
(3) https://www.dr.dk/drtv/episode/mysterierne-om-danmarks-draebersygdomme_-fortidens-ultimative-draeber...
(4) https://www.iflscience.com/health-and-medicine/what-happens-on-plague-island-home-to-the-worlds-deadliest-viruses/?utm_source=The+IFLScience+Newsletter&utm_campaign=cbe1edec29-ICYMI-roscosmos-musk-response&utm_medium=email&utm_term=0_3aa1738e2a-cbe1edec29-272801888&mc_cid=cbe1edec29&mc_eid=a2f77c29c5
(5) https://www.berlingske.dk/aok/krigen-i-ukraine-presser-danske-forlag-paa-helt-essentielt-omraade-vi-kigger?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=red_nb-20220317&utm_campaign=berlingske_aok
(6) https://www.iflscience.com/plants-and-animals/scientists-investigate-300yearold-mummified-mermaid-said-to-be-caught-in-the-1700s/
(7) https://www.nytimes.com/2022/03/15/arts/music/ukraine-national-anthem.html
(8) https://www.youtube.com/watch?v=C50-cZTHrw0
https://www.youtube.com/watch?v=3BTyGEshsd8
https://www.youtube.com/watch?v=jxNN4H4CVLI
https://www.youtube.com/watch?v=-aeQkrdYND4
https://www.youtube.com/watch?v=6sZMBdiryoc
https://www.youtube.com/watch?v=-k-XqR4g-_o
(9) https://www.youtube.com/watch?v=_pWKVJFF-Pc
https://www.youtube.com/watch?v=ngyCBPPTHjE
https://www.youtube.com/watch?v=6r1oVa3_Nt4
(10) https://www.youtube.com/watch?v=CD8kckZqrcE
(11) https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Weigl
(12) https://www.lrb.co.uk/blog/2022/march/three-hundred-guts-per-hour
(13) https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-10554
(14) http://webarkiv.ft.dk/?/samling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/b129.htm

UdklipJPG