Nyhedsbrev April 2021

Kære Medlem af Stenoselskabet

Jeg nåede det ikke, vi er allerede i maj, men jeg beholder alligevel titlen april.

1jpg

 Anna Ancher (1859-1935): En Vaccination, 1899. Skagens Kunstmuseer (Wikimedia Commons)


Det seneste nyhedsbrev gav anledning til nogle læserbreve. Mange tak for det og for de øvrige tilbagemeldinger, som nyhedsbrevene har givet anledning til. Det er altid dejligt at høre fra medlemmerne, når nu vi ikke må mødes.

2jpg

Et af læserbrevene indeholdt et konkret forslag om også at nævne den første bog om Covid-19-pandemien: Fighting the First Wave: Why the Coronavirus Was Tackled So Differently Across the Globe af Peter Baldwin (1). Så det er der hermed rettet op på (og lidt fjollet, at jeg ikke fik denne bog med i sidste nyhedsbrev, for jeg havde rent faktisk downloadet meddelelsen fra Cambridge University Press om denne udgivelse) – så undskyld!

1) https://www.cambridge.org/dk/academic/subjects/politics-international-relations/comparative-politics...


Jeg har ikke læst Baldwins bog, men jeg har læst 2. udgaven af Jakob Eberhardts bog om epidemier (nævnt i forrige nyhedsbrev), som ud over et nyt kapitel om Covid-19 også er udvidet med kapitler om SARS og Ebola i forhold til 1. udgaven.2 Så helt klart en anbefaling af denne anden, udvidede og forbedrede udgave. Og skulle du have glemt for-løbet med SARS, var det nøjagtig magen til Covid-19: kineserne lagde ud med at benægte alt og ej heller vedstå sig deres specielle fødevaremarkeder (2).

2) https://fadlforlag.dk/produkt/verdenshistoriens-stoerste-epidemier-fra-pest-til-covid-19/


Per Vestergaards tredje bind om psykiatriens historie var også nævnt i forrige nyhedsbrev. Her kan du høre Per fortælle om bogen i en samtale med Mikkel Krause:

https://soundcloud.com/user-86348032/den-klassiske-psykiatris


Stort til lykke til Corona-Lone

Professor Lone Simonsen er velfortjent modtager af årets Forskningskommunikationspris (3). I al beskeden-hed er vi naturligvis stolte over at have haft fokus på Lones forskning og formidlingsevner, før nationen erkendte dette (4). Stort til lykke fra os, som fik privilegiet at høre Lone berette om historiske pandemier – man fristes til at sige, før de var ”opfundet” men i alle fald, før de kom ind i almindelig sprogbrug.

3) https://ufm.dk/forskning-oginnovation/forskningsformidling/forskningskommunikationsprisen/vinder-af...

https://videnskab.dk/naturvidenskab/corona-lone-loeber-med-stor-formidlingspris-foeler-det-har-betyd...

4) Onsdag den 2. maj 2018 berigede Lone Simonsen, Professor, PhD, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, os med foredraget: Hvad kan man lære af at studere danske epidemiske sygdomme i det 19. århundrede?


Afsavn, Afspritning og Afstand

Afsavnet kan bl.a. illustreres med vores egen amputerede mødekalender og de mange aflysninger.

Med hensyn til afspritning, så sælger museumsbutikken på Royal Museums Greenwich Gin & Tonic sæbe til udvortes brug.

Men der er på det frie marked også mulighed for indvortes afspritning: 3


Peter Skinhøj og Ib Christian Bygbjerg har i Ugeskrift for Læger skrevet en artikel: Vaccination i historisk perspektiv (5).

5) https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2021-03/v11200892_web.pdf


Og lidt adspredelse fra de mange Covid-19-dårligdomme gav trafikproppen i Suezkanalen. Når et 400 m langt og 59 m bredt skib sætter sig på tværs i en kanal, som ved skibets dybgang kun er 212 m bred – ja så har verdenshandelen et problem. Det gav en ophobning af skibe på begge sider af proppen (6). Billedet her-under viser kun den sydlige ophobning.

6) https://www.soefart.dk/article/view/784604/suezdonninger_i_manedsvis_som_propper_i_havne_og_i_contai...


Genåbning

Det danske samfund er planlagt genåbnet i tempi – de fleste steder med kravet om et blankt coronapas, hvilket vil sige en frisk negativ test, 14 dage efter gennemført vaccination eller en nogenlunde nyligt overstået infektion – dog ikke ældre end et halvt år. 4

Denne plan kan hurtigt ændres, hvis smittespredningen løber løbsk. Skoler genåbner og genlukker som en anden yoyo. Museer (herunder Steno Museet) har fået lov til at genåbne, men med en række restriktioner i form af gyldigt vaccinationsbevis eller en frisk negativ test. Forsamlingsloftet indendørs er stadig beskedent (ti i planetariet). I dette lys har bestyrelsen besluttet, at vi tidligst åbner for generalforsamlingerne (2020 og 2021) og videnskabelige møder i efterårssemesteret, når hovedparten af befolkningen er vaccineret.


IT og ikke mindst IT-problemer

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Så blandt alle dårligdommene er det befriende komisk at læse, at chefen for sundhed.dk anbefaler, at man printer sit coronapas ud og medbringer det på papirform for ikke at stå med den digitale løsning, hvis systemet eventuelt skulle være nede eller over-belastet med alt for lange svartider, så man ikke vil kunne blive klippet, komme på museum eller nå sit fly (8).

7) https://shippingwatch.dk/Rederier/article12877716.ece?utm_campaign=ShippingWatch%20Morgen&utm_co...

8) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12879430/sundheddkdirektoer-klar-med-tre-gode-raad-til-brug-af...


Regionerne indberetter personer til vaccination til Seruminstituttet i et Excel regneark. RegionMidt var så ikke lige klar over, at Excel sletter foranstillede nuller, så alle med fødselsdag fra den 1. til 9. i hver måned fik et ciffer for lidt i det indberettede cpr-nummer og derfor valgt fra pga. ugyldigt cpr-nr.

RegionMidt har også via de gældende kanaler henvist borgere til vaccination i Slagelse eller Køge, ja sågar på Bornholm. Det ved man så ikke lige hvorfor – det rapporteres som en IT-fejl. Men det er da også en stor udfordring at holde styr på både cpr-nr. og postnummer på én gang! Som en hedengangen kollega udtrykte det: Livet er ikke for nybegyndere!

Jeg overvejede at slette dette afsnit igen, da det jo i bund og grund bare er brok, som der er rigeligt af i forvejen. Men jeg har valgt at lade det stå efter følgende citat i Århus Stiftstidende: ”Vi har ikke kigget i den kalender længe ... Vi har fokuseret mere på de praktiske opgaver end på en kalender.

Ovenstående citat leverede direktøren i Region Midtjylland, Ole Thomsen, i onsdagens avis. […]

Der var uden tvivl mange østjyder, der fik morgenkaffen galt i halsen, da de læste Ole Thomsens udtalelse, der fremstår både arrogant og en smule nedladende […]. At direktøren for regionen ikke kan regne det ud, eller i hvert fald ikke udviser nogen form for forståelse herfor, er ubegribeligt.” (9).

Men undskyld, stole, plads, håndsprit, kanyler og personale er praktisk at have ved hånden, men uden over-arme at stikke i … ? Så inviterede borgere er vel også en ret praktisk nødvendighed – eller i det mindste et nødvendigt onde, og dermed ville et stort fokus på kalenderen have været på sin plads? Koncerndirektør Thomsen benægter ikke citatet men er ikke enig med Århus Stiftstidendes konklusion (10).

”Region Midtjylland beklager, at en menneskelig fejl har forsinket invitationen til vaccination af 800 særligt sårbare borgere i flere uger.” (11).  Hvad skal man sige? IT er jo indviklet.

9) https://stiften.dk/artikel/uacceptabelt-rod-i-vaccine-kalderen-regions-direkt%C3%B8ren-m%C3%A5-kalde...

10) https://stiften.dk/artikel/koncerndirekt%C3%B8r-thomsen-svarer-p%C3%A5-kritik-region-midtjylland-vac...

11) https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/ECE12903728/menneskelig-fejl-efterlod-800-syge-midtjyder-...


Og så skete miraklet

Torsdag den 8. april tikkede en sms ind kl. 14.12. ”Kære Ole, du har nu mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Se din e-boks for mere information.”

Straks på med nem-id og ind i e-boks for at hente invitationen. Den er underskrevet af både Henrik Ullum og Søren Brostrøm, så det vil med garanti blive et samlerobjekt med høj værdi (hvis altså ikke lige det var sådan, at den samme seddel sendes til alle danskere over 16 år).

Så logge på vacciner.dk med nem-id, i kø i 4 minutter og så endelig begynde en reservation. Jeg kom ret let gennem trin 1 (oplysning af telefonnummer) og nåede til trin 2, som vist på vedlagte skærmdump:

9jpg

Jeg kunne ikke engang vælge Bornholm, som jo ellers har figureret som alternativ. Nej, alt var fastlåst, og ingen hjælp om tålmodighed i en time, en dag eller en uge ville fremme min accept af den fremsendte invi-tation. Iflg. Århus Stiftstidende er det vist nok også ”bare” en IT-fejl. Som avisen skriver: ”Vaccinerne er på plads i Region Midtjylland. Det kniber bare for borgerne at bestille en tid.” Det hjælper så ikke at gribe til telefonløsningen, for den fungerer slet ikke (12).

12) https://stiften.dk/artikel/regionens-bookingsystem-har-tabt-pusten-borgere-kan-heller-ikke-ringe-og-...

Jeg kan så meddele, at samme torsdag aften kl. 22 efter endnu et digitalt angreb på systemerne med nem-id lykkedes det mig at trænge igennem og få reserveret tid til både første og anden injektion med Pfizer/BioNTech vaccinen. Derfor udsætter jeg den ellers udsolgte pneumokokvaccination, som jeg var inviteret til i efteråret, men som var udsolgt længe før, jeg overhovedet kunne få en tid hos lægen. Jeg vil naturligvis gerne have denne vaccine, men bivirkningerne fra de to vacciner skal helst holdes ude fra hinanden.

Vaccinationationsiveren har skabt lange køer ved vacciationsstederne, hvor de indbudte ville være på den sikre side, og derfor mødte op i god tid, så det er nok derfor, jeg dagen før første ’penetration’ fik denne sms: ”Husk din tid til vaccine på Vaccinationscenter Aarhus Ø den 16.04.2021 kl. 08.10. Adressen er Hveensgade 4, 8000 Aarhus C. Mød IKKE op i god tid!”

[Regionerne søger også efter private sprøjtere, hvilket forekommer helt ubegribeligt, eftersom vi er over 6000, som har meldt os til frivillig vaccinationsvirksomhed bare i Region Midt.]


Jutlandia

Ud over bøgerne om Jutlandia omtalt i sidste nyhedsbrev, har DR to radioudsendelser (à 27 min) om livet ombord:

https://www.dr.dk/radio/p1/det-gode-skib 


Charité

DR er netop begyndt at udsende tredje sæson af serien om berlinerhospitalet Charité. Første sæson foregik i 1880'erne med bl.a. Virchow, mens anden sæson skildrede vilkårene under 2. verdenskrig. Denne tredje sæson foregår i Østberlin under den kolde krig, nærmere betegnet i 1961 lige før Muren bygges. Første episode handler bl.a. om et poliotilfælde, hvor en dreng lægges i jernlungen. Det siges, at østtyskerne har gennemvaccineret befolkningen, mens Vesttyskland ikke gør dette bl.a. på grund af vaccineskepsis, og der derfor er en større polioepidemi i Vesttyskland. Danmark oplevede også en mindre opblussen i 1961 med 141 tilfælde (13).

13) Eberhardt J. Verdenshistoriens største epidemier – fra pest til covid-19. 2. udgave ed. FADL’s Forlag; 2020, s. 225.

https://www.dr.dk/drtv/serie/charite_245327


Hjemmesiden

Helt uafhængigt af ovenstående dårligdomme, har vores ihærdige webmaster moderniseret vores hjemme-side: http://stenoselskabet.dk/. Se på den, og kom meget gerne med forbedringsforslag eller forslag til fx andre relevante links til medicinhistorisk materiale. Der er jo en guldgrube af informationer på nettet, hvor vi snildt kunne dele ud af disse rigdomme.


Årbogen 2020

I artiklen om August Krogh fortaltes, hvordan Krogh brugte en rugemaskine som kuvøse til sin søn. BT kan nu berette, at man kan bruge en sous vide stav til udrugning af kyllinger (14).

14) https://www.bt.dk/samfund/et-gastronomisk-mirakel-nordjyske-hessel-reddede-kyllings-liv-med-sous-vid...


Bank

Vi har kæmpet med i al beskedenhed en fra vores side fair og indædt kamp for at skifte bank. Lægernes Pensionsbank vil ikke have os som kunde, fordi vores kasserer ikke er læge. Det er ikke nok, at formanden er det. Så har vi kæmpet for at skifte til Danske Bank, som er forenings-Danmark ikke så lidt mildere stemt, men det er ikke nemt, for Lægernes Pensionsbank vil ikke give slip på os. Vi er uønskede men må ikke udvandre? Det er så endelig faldet på plads for et par dage siden.

Det har været fremme i dagspressen, at de rigide hvidvaskregler dræber mange små foreninger. Og vi for-står godt situationen efter vore egne prøvelser. Stor ros til servicen fra Danske Banks side – vi har nærmest fået et personligt forhold til deres søde medarbejdere – og det skal de have stor tak for. Vi har desværre ikke samme forhold til medarbejderne i Lægernes Pensionsbank, så herfra er ingen taksigelser!

Det næste nyhedsbrev skulle helst være et program for efteråret og ikke denne form for træden vande under nedlukningerne. Men bølgegangen går jo op og ned, så ønsketænkning og realiteter er i disse tider ofte inkommensurable.

Der er trods alt lys i fodenden af tunnelen, som Pelle siger (15).

15) www.jeghedderpelle.dk


Mange venlige hilsner

Ole Sonne

Formand for Stenoselskabet

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland