Boganmeldelser i Dansk Medicinhistorisk Årbog

2016 udgave

Jesper Vaczy Kragh og Jette Møllerhøj (red.):
Sct. Hans 1816‑2016
(Anmeldt af Ole Sonne)

Per Vestergaard:
Den ustyrlige psykiatri – Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdomsproblem: En idehistorisk analyse
(Anmeldt af Ole Sonne)

Per Prætorius Clausen, Karina Norring Hjort, Hans Olaf Lyon, Ole Nielsen (red.):
Træk af histokemiens historie i Danmark. Festskrift udgivet i anledning af Dansk Selskab for Cyto- og Histokemis 40-års jubilæum
(Anmeldt af Ole Sonne)

Bo Fritzbøger:
Mellem land og by. Landbohøjskolens historie
(Anmeldt af Per Vestergaard)


Nina Movin:
Krig, Kirurgi og Kærlighed – en dansk læges dilemmaer og engegement i to krige
(Anmeldt af Ole Sonne)


2015 udgave

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen:
Skibskost i sejlskibstiden – fortællinger fra Marstal.
(Anmeldt af Ole Sonne)

Kaj Henningsen, Lars N. Henningsen, Martin Bo Nørregård (red.):
Sanitetssoldat på østfronten. Haderslev-vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger 1915
(Anmeldt af Ole Sonne)

Lau Sander Esbensen:
“Thi Livet er stærkere end Loven …” Danmarks moderne aborthistorie.
(Anmeldt af Søren Hess)

Bente Rosenbeck:
Har videnskaben køn? Kvinder i forskning.
(Anmeldt af Gerda Bonderup)

Per Jørgensen:
Kiropraktikkens historie i Danmark.
(Anmeldt af Ole Sonne)

Alex Frank Larsen:
Medicinmanden. Niels Harboe og hans magiske livsværk.
(Anmeldt af Ole Sonne)

Leif Sestoft:
Professor paraden. Revue over lægestudiet, de lægestuderende, professorerne og lægevidenskaben i et 50 års tilbageblik.
(Anmeldt af Ole Sonne)

2014 udgave

Johan Schioldann:
Dansk medicinhistorisk Bibliografi.
Danish Medical Historical Bibliography 1479‑1913
(Anmeldt af Gerda Bonderup)
Edith Clausen (red.):
100 års strejftog i lægekunsten.
Jydsk Medicinsk Selskab 1913‑2013
(Anmeldt af Henrik Permin)

Søren Høgh Hansen, Henrik Permin (red.):
Bispebjerg Hospital 100 år. Mosaikker af et hospitals liv.
(Anmeldt af Ole Sonne)

Søren Sander Rasmussen, Jan Sau Johansen (red.):
MarselisborgCentret. Glimt og fortællinger fra Marselisborg Hospital i 100 år
(Anmeldt af Ole Sonne)


Luca Bianchedi:
Lægekunst i middelalderen. Fortalt og forklaret.
(Anmeldt af Ole Sonne)

Troels Kardel, Paul Maquet (red.):
Nicolaus Steno. Biography and original papers of a 17th century scientist(Anmeldt af Ole Sonne)

Anmeldelse af Paul Hallberg, S. Bertil Olsson (red.):
En ostindiefarande fältskärs berättelse. Carl Fredrik Adlers journal från skeppet Prins Carl 1753‑56.
(Anmeldt af Ole Sonne)


Klaus Larsen:
Smitstof. Kampen mod sygdom i 1800-tallets Danmark.
(Anmeldt af Ole Sonne)

Pernille Munksgaard Sonne
Agnete Birger Madsen:
Et barnelig i en kuffert. Om fødsler i dølgsmål, barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900‑1950
(Anmeldt af Pernille Munksgaard Sonne)


Søren Flott:
Jutlandia – Skibet var ladet med håb. Det danske hospitalsskib i Koreakrigen.
(Anmeldt af Pernille Munksgaard Sonne)


Hans-Otto Loldrup:
Dansk Medicin. Historien om de danske medicinfabrikker.
(Anmeldt af Ole Sonne)