Dansk Medicinhistorisk Årbog

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives hvert år i samarbejde mellem Dansk Medicin-Historisk Selskab og Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland. Som medlem i ét af selskaberne får man gratis udleveret/tilsendt bogen i slutningen af året.Index 1972-1997 og 2004-2007

Index for Medicinhistorisk Årbog for årgangene 1972-1997 foreligger nu som pdf fil:

Årbogen til download

Udvalgte tidligere årganges artikler fås som pdf-fil.


Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog

Dansk Medicinhistorisk Årbog Dansk Medicinhistorisk Årbog (Årbogen) udkom første gang 1972 og er siden 1974 udgivet af Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jysk Medicinhistorisk Selskab og Syddansk Medicinhistorisk Selskab (tidligere Medicinsk Historisk Selskab på Fyn) i forening. Fra 2012 udgives Årbogen af Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland. Selskaberne udpeger redaktionen.
Årbogen optager videnskabelige original- og oversigtsartikler om medicinhistoriske emner i vid forstand. Der lægges vægt på det formidlende i fremstillingen. Manuskripter vurderes af eksterne bedømmere udpeget af redaktionen. Det er alene redaktionen, som træffer afgørelse om artiklers antagelse, revision eller afvisning. Redaktionens afgørelse er endelig
Opdateret 25.01.2021

Den aktuelle årbogsredaktion (2024)

  • Ole Sonne, læge, universitetslektor emer., dr.med. (fysiologi), Aarhus (ansvarshavende)
  • Gerda Bonderup, universitetslektor emer., dr.phil. (historie), Aarhus
  • Claus Fenger, professor emer., dr.med. (patologisk anatomi), Odense
  • Bernard Jeune, læge, universitetslektor (epidemiologi), Odense
  • Anne Dorthe Suderbo, forskningskonsulent, cand.mag. (historie), København
  • Per Vestergaard, professor emer., dr.med. (psykiatri), Aarhus
  • Jesper From, læge (samfundsmedicin), København
  • Hans-Otto Loldrup, cand. mag. (farmacihistorie), forlægger, København